Debat over behoud groen en landbouw in de Lutkemeerpolder

NIEUW-WEST – De Statenfractie Partij voor de Dieren diende vandaag tijdens de vergadering van Provinciale Staten een motie in om de Lutkemeerpolder, een uniek groengebied onder de rook van Amsterdam, te behoeden om te worden omgevormd tot een bedrijventerrein.

Afgelopen maandag stonden de eerste machines al aan de rand van de Amsterdamse polder om te beginnen met het bouwrijp maken van het groen.

Nog één keer op de bres voor Lutkemeer
Statenlid Jaap Hollebeek: “Een uniek stukje Noord-Hollands landschap dreigt verloren te gaan. Kleigrond in plaats van het al omliggende veen, extra vruchtbaar naast het unieke aspect. Uniek cultuurhistorisch gezien als onderdeel van het scheggenlandschap uit het wereldvermaarde Amsterdamse Uitbreidingsplan van 1934, maar ook een unieke gelegenheid voor toekomstbestendige duurzame landbouw en recreatiemogelijkheden voor de stedeling van de 21ste eeuw. We hebben de plicht om alles op alles te zetten om dit uniek stukje landschap te redden. Omdat de plannen van toen niet meer toereikend zijn voor de wereld van nu.”

De gemeente Amsterdam stelt dat zij niet anders kan dan het gebied omvormen tot een bedrijventerrein. De Partij voor de Dieren brengt daar onder meer tegen in dat er een rechtskundig advies ligt waarin wordt geconcludeerd dat er voldoende zwaarwegende redenen zijn om de Lutkemeerpolder te behouden en het nog niet te laat is om de plannen te heroverwegen. Ook is er nog leegstand op bestaande bedrijventerreinen.

Recente berekeningen van Wageningen University & Research laten zien dat de groene Lutkemeer, met zijn sociaaleconomische functies en natuurwaarden, jaarlijks miljoenen euro’s oplevert, met de potentie tot nog verdere waardeverhoging.

De Partij voor de Dieren wil dat Gedeputeerde Staten in gesprek gaat met de gemeente Amsterdam, vastgoedontwikkelaar SADC, betrokken burgers en ondernemers, om nog een keer zorgvuldig te kijken naar alternatieven. En daarmee groen en biologische landbouw in Lutkemeerpolder te behouden en te ontwikkelen.

Hollebeek: “Zelfs de boeren, die we allemaal zeggen zo’n warm hart toe te dragen, worden het slachtoffer van de verdozing en de uitverkoop van het landschap. De menselijke maat verpulverd door groot, groter grootst.”

Uiteindelijk heeft de Partij voor de Dieren de motie aangehouden. Statenlid Hollebeek constateerde tegenstrijdigheid in beantwoording van Gedeputeerde Staten in reactie op de motie: De ontwikkeling zou ‘onherroepelijk’ zijn, en tegelijkertijd zou ‘heroverweging miljoenen euro’s kosten’. De Partij voor de Dieren komt met een discussienota, waardoor alle partijen binnenkort het debat verder moeten voeren. Wordt vervolgd.

Uit: de Westerpost van 15 september 2020.

Van: www.rodi.nl/regio/amsterdam-nieuw-west/185545/debat-over-behoud-groen-en-landbouw-in-de-lutkemeerpolder