Herinrichting Osdorperweg

Wat gaan we doen?
Het wegdek van de Osdorperweg wordt geheel vernieuwd. Tegelijk met het groot onderhoud wordt de weg aangepast aan de huidige verkeersveiligheidseisen. Zo komt er een vrijliggend fietspad en maken we wegversmallingen.

Daarnaast maken we de kruising Osdorperweg / Ookmeerweg veiliger:
* Aan beide kanten van de Ookmeerweg komen fietsoversteekplaatsen met vluchtheuvels.
* We verleggen de fietspaden een beetje waardoor er meer ruimte komt tussen rijbaan en fietspad. Hierdoor zien fietsers en automobilisten elkaar ook beter aankomen.
* Er komen nieuwe lijnen op het wegdek.

Onderzoek naar nog veiliger kruispunt
De gemeente onderzoekt hoe het kruispunt nog veiliger gemaakt kan worden en hoe tegelijk de doorstroming kan worden verbeterd. Het onderzoek is in 2018 begonnen en het duurt naar verwachting 2 á 3 jaar voordat deze plannen kunnen worden uitgevoerd.

Waar?
De Osdorperweg verbindt Osdorp met Halfweg. De weg tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg (gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) wordt vernieuwd.

Wanneer?
* September 2018:  Start werkzaamheden kruising Osdorperweg / Ookmeerweg
* 2018: Eind van dit jaar moet het ontwerp van de Osdorperweg definitief zijn.
* 2019: Uitvoeren van diverse onderzoeken, aanvragen vergunningen en selecteren van de uitvoerende aannemer.
* 2020: Start vernieuwingswerkzaamheden (meteen als de werkzaamheden aan de N200 (Haarlemmerweg) klaar zijn.

Van: www.amsterdam.nl