Heemschut Amsterdam vraagt om aanwijzing Lutkemeerpolder als beschermd dorpsgezicht

Heemschut Amsterdam heeft het college gevraagd om de Lutkemeerpolder als beschermd dorpsgezicht aan te wijzen. Deze polder is gelegen in het westen van Amsterdam, waar de gemeente Amsterdam een bedrijventerrein wil ontwikkelen. Heemschut Amsterdam vindt echter dat het gebied een uniek cultuurhistorisch en landschappelijk karakter heeft, en daarom behouden moet blijven.

Van de historische agrarische activiteiten in Amsterdam is nu weinig meer terug te vinden, zeker waar het gaat om akkerbouw. De Lutkemeerpolder is hier een uitzondering op. Een deel van de polder is landschappelijk oorspronkelijk: hier is het kavelpatroon uit de 19e eeuw nog zichtbaar.

Daarnaast bevind zich tussen de boerderijen aan de Lutkemeerweg een boomgaard met fruitbomen, geplant in 1870, die met recht monumentaal genoemd mag worden. Langs deze weg staan ook een oude stolpboerderij met boerenerf, een 19e eeuwse stal en een origineel tuindershuis. Samen met de akkers vormt het geheel een uniek ensemble binnen Amsterdam.

Heemschut heeft de aanvraag voor het beschermd dorpsgezicht gezamenlijk ingediend met het Instituut voor Natuureducatie, de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, Foodcouncil en Houd Lutkemeer Leger.

Van: www.heemschut.nl – 25 juli 2018.