Groene knelpunten bij Sloten worden nu echt opgelost

Sinds het Weilandjereferendum stond dit op ons verlanglijstje!

Wat gebeurt er toch bij de Akersluis, naast de Slotervaart en langs de Ditlaar? Hier wordt in opdracht van de gemeente Amsterdam de ecologische Amsterdamse Hoofdgroenstructuur ingericht. Sinds de winst bij het referendum in 1995 stond dat al op het verlanglijstje van de Dorpsraad en het referendumcomité, dat Рtoen het Weilandje eenmaal was omgetoverd tot natuurpark Рde beheergroep van het natuurpark werd. Het natuurpark was namelijk al die tijd nog niet stevig genoeg vastgeknoopt aan de rest van het ecolint. Doordat de ecoverbinding straks (eindelijk) goed doorloopt, kunnen planten en dieren hier Рzoals dat heet Рmigreren van de ene plek naar de andere. Hierdoor wordt de natuur sterker en diverser. Natuurpark Vrije Geer gaat dan pas écht zijn rustfunctie binnen de structuur vervullen.

Active Image
Graafwerkzaamheden langs de Slotervaart zijn hier nog in volle gang.
Met oogkleppen op zou je je in een groot en stil natuurgebied wanen!

Groene route
Vanaf de Ringvaartzone loopt de Groene AS achter de huizen van de P. Hans Frankfurthersingel naar de Akersluisbrug. Het talud achter het afvalverzamelpunt aan de singel is minder stijl gemaakt, zodat dieren het hoogteverschil hier makkelijker kunnen overbruggen. Op deze aflopende vlakte – die nu nog uit zwarte aarde bestaat – wordt een meerjarig biologisch gras- en bloemenmengsel gezaaid. Aan de kleine dieren in het ecolint biedt dit beschutting en voor ons mensen is het een vrolijk gezicht! Aannemer Van Oostrum Westbroek is gespecialiseerd in dergelijke projecten en heeft het Akersluisgedeelte van het project al helemaal afgerond.

Ecotunnel in de singel
In de P. Hans Frankfurthersingel zelf is een droge fauna-ecotunnel aangelegd. Aan beide kanten van de tunnel zijn opstaande wanden in de berm neergezet (in trechtervorm), zodat de dieren naar de ecotunnel worden geleid. In deze ’trechter’ zullen aan de oostzijde ter beschutting lage struiken worden geplant. Daarvandaan is in het trottoir een lage goot gemaakt, die verbonden is met een smalle groenstrook, die onder de bankjes bij de brug doorloopt. Deze strook loopt door over de brug. Overal – ook aan de overkant van het water naast de school – wordt het eerder genoemde gras- en bloemenmengsel gezaaid. De huidige houten balk – een oversteekpunt – op het water was rot en is daarom vervangen.

Via de slenk naar het park

Even verderop is langs de Slotervaart een fourageergebied (een slenk) aangelegd. Hier kunnen de dieren middenin dit toch wel ingewikkelde stuk van de Groene AS even veilig bijkomen. De steile stenen oever van de Slotervaart is onderbroken en de dieren kunnen nu goed aan land komen. Bovendien heeft een van de medewerkers van Van Oostrum hier een prachtig natuurgebiedje aangelegd. Langs het fietspad is een opstaande rand gemaakt, zodat de dieren voortaan minder makkelijk overal nog maar lukraak oversteken (en worden platgereden op de drukke weg). Ze worden zo vanzelf geleid naar de ecotunnels – die al onder de Langsom lagen. Eenmaal aan de overkant, kunnen ze in Natuurpark Vrije Geer weer bijkomen.

Van het park naar de poel
Aan de andere kant van het park lagen ook al ecotunnels. Langs de Vrije Geerweg en de noordzijde van de Ditlaar wordt het lint verder ingericht. Het mag nergens onderbroken worden, omdat het hele migratie-systeem dan niet meer goed werkt… In de hoek van de Ditlaar komt – wederom als rustpunt – een padden- en kikkerpoel. Het lint loopt door tot de Sloterweg. Daar moet later nog een verbinding met Tuinpark Eigen Hof gemaakt worden. Dat is een technische uitdaging, omdat het waterpeil aan weerszijden van de Sloterweg (een dijk) sterk verschilt. Maar, ik heb van de betrokken experts gehoord dat ook daar een oplossing voor gevonden is. Hopelijk hoeven we niet weer zo lang te wachten op de uitvoering van dit laatste knelpunt bij Sloten…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 mei 2016.