De laatste dans voor Park am See?

Donderdag 12 mei 2016, aan het einde van de dag, kwam het goede nieuws dat er dit jaar geen festival zal plaatsvinden in de Oeverlanden.

Twee voorafgaande jaren denderde de dance-muziek met heel veel bastonen in de mooie maand mei over Het Nieuwe Meer en de Oeverlanden en een gebied ruim erom heen. De geluidsoverlast, de afsluiting van 10 dagen van de recreatiestrandjes, in de mooiste tijd van het jaar, de schade aan plant en dier en de onzichtbare schade in de vorm van bodemverdichting, al deze zaken leidde ertoe dat de bestuurscommissie unaniem besloot dat de Oeverlanden niet geschikt zijn voor dergelijke grootschalige festivals.

Burgemeester van der Laan denkt daar anders over en verleende een evenementenvergunning. Dat gaat meer over aspecten van de openbare orde en veiligheid, maar toch. Op dat vlak had de wijkagent vorig jaar nog negatief geadviseerd. Ten gevolge van een proces van actieve bewoners bij de Gaasperplas tegen het nog veel grotere festival dat daar plaats vind, 30.000 bezoekers, tien maal zo groot als het festival in de Oeverlanden, is er jurisprudentie ontstaan waarbij het noodzakelijk is geworden dat dergelijke activiteiten die niet passen binnen het bestaande bestemmingsplan ook een omgevingsvergunning behoeven.

Deze vergunning wordt dit jaar nog door de bestuurscommissie, het voormalige stadsdeelbestuur, verstrekt. Op basis van de mening van de bestuurscommissieleden vervat in bovengenoemde motie is besloten geen vergunning te verlenen. De organisator van het festival is een alternatieve locatie aangeboden, op een parkeerterrein bij Sloterdijk. Het blijft wel “Park am See” heten, maar dat meer moet er worden bijgedacht. Met het ruime gebruik van alcohol en geestverruimende middelen moet dat niet moeilijk zijn. Het is alleen de vraag of de bezoekers net zo makkelijk op een meer versteende locatie afkomen.

Gelukkig dat de Oeverlanden van de overlast en schade gevrijwaard blijven, spijtig voor degenen die nabij Sloterdijk wonen, werken of recreƫren. Hoe het volgend jaar gaat verlopen is onzeker, alles aangaande festivals komt onder de centrale stad te vallen.

Belangrijk dat onze volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad ervan doordrongen raken dat het ongewenst is nog langer het openbare groen aan het festivalgeweld bloot te stellen. Dit groen is nodig voor de rust van mens en natuur in de drukke omgeving waarin we leven, zeker in het vroege voorjaar.

Uit: Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder; 18 mei 2016 – www.oeverlanden.nl