Gemeentelijk monument Oude Haagseweg 58

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West heeft op 18 december 2018 het machinegebouw en de ontijzeringsinrichting gelegen aan de Oude Haagseweg 58 aangewezen als gemeentelijk monument.

Het complex heeft ooit gediend als centrale voorziening binnen de Stelling van Amsterdam, oorspronkelijk bestaand uit het (stoom)machinegebouw, de ontijzeringsinrichting, het filterbassin en de reinwaterkelder.

Oude Haagseweg 52-58. Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Het complex is de enige overgebleven drinkwatervoorziening naast het pompstation aan de Haarlemmerweg. Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 23 januari 2019.

Zie ook: Drinkwater in oorlogstijd

Zie ook: Sloten en de Stelling van Amsterdam