Geen lichtgevende reclames in dorp Sloten

Met uitzondering van abri’s is er geen lichtgevende reclame toegestaan in het dorp Sloten.

Dit staat in de Reclamenota die na inspraakreacties op dit punt is aangepast aan de voormalige Osdorpse Reclamenota (1995). In de nieuwe Reclamenota die begin dit jaar is geschreven, staat op welke locaties bepaalde reclame-uitingen zijn toegestaan en waar niet. De nota heeft zes weken ter inzage gelegen bij de drie stadsdeelkantoren en op de site van het stadsdeel. De stadsdeelraad besluit 17 oktober over de Reclamenota.

Uit: de Westerpost van 26 september 2012.