Bestemmingsplan Sloten en Ringvaartdijk

Woensdag 19 september 2012 was in de Raadzaal van het stadsdeel een presentatie van het bestemmingsplan Sloten en Ringvaartdijk-Oost.

Voor het geheel was precies een uur uitgetrokken. Dat leek weinig, maar bleek ruim voldoende te zijn.

Van een presentatie van het bestemmingsplan was geen sprake. Het ging voornamelijk over de Ringvaartdijk, de bomenkap en keuzes die gemaakt zijn. Een paar interessante punten: de woonbootbewoners krijgen huurcontracten voorgelegd voor de tuinen, er komt een grenscorrectie zodat de woonboten in Amsterdam komen te liggen, na de werkzaamheden krijgen woonbootbewoners gratis bomen aangeboden voor herplant.

Verder komt het bestemmingsplan in zijn geheel tot uitvoering in 2014. Het jaar 2013 is voor uitwerking van de plannen en dan gaat ook de beroepsfase in. Beroep aantekenen is beperkt omdat het totale project valt onder de Crisis- en Herstelwet van het Rijk.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 26 september 2012.