Geen laatste reddingsboei voor De Boterbloem

Een ultieme poging vanuit de oppositie om het groen van de Lutkemeerpolder te sparen, is op niets uitgelopen. Zorgboerderij De Boterbloem moet wijken voor een bedrijventerrein.

Door: Bart van Zoelen 22 november 2018

Een meerderheid in de raad vindt dat wethouder Marieke van Doorninck (Grondzaken) tot het uiterste is gegaan met haar plan om de zorgboerderij te laten voortbestaan op 3 hectare grond binnen het nieuwe bedrijventerrein dat gepland staat aan de rand van Osdorp.

Dat plan heeft De Boterbloem van de hand gewezen omdat minstens 6 hectare nodig zou zijn voor een levensvatbare zorgboerderij.

Groene kopstukken
De groene oppositie van de Partij voor de Dieren (PvdD), Bij1 en de ChristenUnie probeerde vergeefs GroenLinks mee te krijgen om van het hele bedrijventerrein af te zien.

Kopstukken uit de milieubeweging zoals Marjan Minnesma en Maurits Groen riepen het stadsbestuur deze week ook al op om de van voor de crisis stammende bouwplannen te verruilen voor natuur, recreatie en stadslandbouw op de laatste vruchtbare landbouwgrond aan de rand van de stad.

GroenLinks liet zich overtuigen door de berekening van de wethouder dat de gemeente de mede-ontwikkelaars SADC en SEKU voor 42 miljoen euro schadeloos moet stellen als het bedrijventerrein er niet komt.

Leegstand
Verder benadrukt de wethouder, eveneens van GroenLinks, dat bedrijventerrein schaars begint te worden, ook al omdat werkgevers binnen de stad plaats moeten maken voor woningbouw.

Het bracht raadslid Jennifer Bloemberg (PvdD) tot de conclusie dat ook GroenLinks de stad door een economische bril bestuurt, ‘in plaats van met een ecologisch-planeetbrede visie’.

Doorzetten van het al voor de crisis opgestelde bouwplan wordt door de groene oppositie achterhaald genoemd, ook al vanwege leegstand op andere SADC-bedrijventerreinen bij Schiphol.

Alies Fernhout van De Boterbloem verwees naar de met veel groene beloftes omgeven start van het stadsbestuur onder het motto Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Fernhout: “Het nieuwe geluid is dus: oude plannen uitvoeren.”

Van der Laan
Van links tot rechts zetten partijen bovendien vraagtekens bij de voorgeschiedenis van de bouwplannen. Uit het vonnis van de in 2013 wegens corruptie tot celstraf veroordeelde provinciebestuurder Ton Hooijmaijers blijkt dat ook de oud-directeur van SEKU door hem werd bevoordeeld, uitgerekend bij grondtransacties in de Lutkemeerpolder.

Wethouder Van Doorninck verklapte dat Eberhard van der Laan als burgemeester nog op SEKU heeft ingepraat om zich terug te trekken, maar vergeefs. Maar een eventuele rechtszaak tegen de oud-directeur is voor haar geen reden om het bouwrijp maken van de grond uit te stellen.

Wel kondigde ze aan dat bij de daadwerkelijke uitgifte van de grond integriteitstoets Bibob wordt ingezet om te beoordelen of alle zakenpartners van de gemeente zuiver op de graat zijn.

Van: www.parool.nl