Avontuurlijk Driesprong-schoolplein

Op 31 juli 2018 hield basisschool De Driesprong op Sloten een informatie-inloop over de nieuwe inrichting van het schoolplein achter de school. Dit plein is nu helemaal versteend. De waterafvoer is slecht en er zijn weinig speelmogelijkheden voor de leerlingen. Alle reden om hier wat aan te veranderen.

Gebruikmakend van de regeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen gaat de school het plein opknappen. Samen met de leerlingen is een voorlopig ontwerp gemaakt voor een avontuurlijke groene speelplek. Het schoolbestuur kreeg complimenten over de leuke inrichting van het plein. Bekeken wordt of de inrichting van het voorplein kan veranderen om overlast voor omwonenden te verminderen. Bovendien zou het mooi zijn binnen het Beschermd Dorpsgezicht wanneer de nieuwe rode bestrating van de Sloterweg straks door zou lopen naar de schoolingang.

Openbaar?
Over de openbare openstelling van de nieuwe speelplaats áchter de school waren veel Slotenaren kritisch: Is dat wel nodig? Er is immers al een prachtige speeltuin en ook op het Dorpsplein even verderop kun je prima spelen. En vooral: Is dat wel veilig? Trekt die achter de school verstopte speelplek straks geen hangjongeren, vervuiling en overlast aan? De Driesprong begrijpt deze zorgen en stelt daarom voor om de speeltuin achter de school straks alleen op schooldagen tot 16.00 uur open te stellen. Het is de bedoeling dat kinderen na schooltijd alleen onder toezicht komen spelen. Om 16.00 uur zal een medewerker van de school het achterplein controleren en het hek sluiten. De school zal evalueren of deze werkwijze een goede oplossing is. Zo niet, dan worden de afspraken aangepast. Nu eerst maar eens beginnen met de nieuwe inrichting.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 21 november 2018.