Foutieve info over Brug 1863

Op de voorpagina van de Westerpost stond vorige week een groot artikel waarin de gemeente liet weten dat de unieke Brug 1863 helaas niet behouden kan blijven. Cees Fisser en Nico Jansen laten weten dat de feiten in dit artikel niet correct zijn.

In 2015 begon de gemeente met de voorbereidingen voor de aanleg van de vrije busbaan voor de Westtangent bij De Oeverlanden. Tijdens de inspraakprocedure in 2015 meldde de gemeente in de ‘Inspraaknota Westtangent’ (25-11-2015) dat “naast de aanleg van een vrije busbaan op de Anderlechtlaan – het kruispunt Anderlechtlaan / Oude Haagseweg niet of nauwelijks gewijzigd zou worden”. De tekst in de Westerpost “de uitwerking van de maaiveldoplossing bij de aanleg van de Westtangent identiek aan de huidige inzichten” klopt dus aantoonbaar niet. De gemeente heeft immers beloofd dat er bij De Oeverlanden niets zou veranderen: Alleen de bushalte zou hier komen te vervallen. De vereniging ‘De Oeverlanden blijven!’ heeft daarom toen geen bezwaar gemaakt.

In hetzelfde artikel beweert de gemeente dat er geen vergunning nodig is voor de sloop van de brug. “Dat is opvallend, want op 4 november 2020 publiceerde de gemeente Amsterdam geen ‘melding’ maar toch echt een ‘Aanvraag-omgevingsvergunning’ voor het slopen van de brug”, aldus Cees Fisser. En Nico Jansen vult aan: “Sloop van deze sierlijke en solide brug 1863 is een ‘bloody shame’. Totdat de gemeente zich bewust werd dat ze geen bouwtekeningen van de brug meer konden vinden, voldeed de brug aan alle wensen en veiligheidseisen!”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 20 januari 2021.

Zie ook: Brug 1863 mag niet gesloopt worden

Zie ook: Brug 1863, Oude Haagseweg en Westtangent (1)