Fietssuggestiestroken in 30 km-zone Oud Osdorp

Vorige week is een gedeelte van de Osdorperweg in Oud Osdorp voorzien van een zogeheten fietssuggestiestrook. Het gaat om een gedeelte van 720 meter op het stuk van de 30 km-zone waar tot dusver alleen zwart asfalt was aangebracht zonder enige vorm van belijning.

In 2006 is het wegdek van de Osdorperweg tussen Ookmeerweg en Joris van den Berghweg volledig vervangen. Op de eerste 400 meter kwam een fietsstrook met rood asfalt en een onderbroken streep aan de even zijde en een vrijliggend fietspad aan de oneven kant. De daaropvolgende 720 meter kreeg echter géén fietsstrook, maar bovendien ook geen enkele belijning, zelfs niet in de gevaarlijke bocht! Alleen het laatste stuk, 180 meter voor de kruising met de Joris van den Berghweg, kreeg weer wél aan weerskanten een fietsstrook.

Fietssuggestiestrook
Bij fietssuggestiestroken gaat het om een strook rood asfalt zonder enige aanduiding dat het om een fietsstrook gaat, dus zonder afbeelding van een witte fiets op de strook en zonder belijning. Bij fietssuggestiestroken worden auto’s als het ware gedwongen meer op het midden van de weg te rijden, zodat de fietssuggestiestrook beter vrij blijft voor fietsers. Echter, bij tegemoetkomend verkeer zijn auto’s uiteraard genoodzaakt op de fietssuggestiestrook te rijden. Bij deze toepassing, zoals nu ook op dit stuk in Oud Osdorp, ontbreekt op de aldus versmalde autostrook een onderbroken middenstreep, iets waarvan afgevraagd moet worden of dit wel verstandig is. Met name in de bocht van de Osdorperweg bestaat het gevaar dat tegemoet rijdend autoverkeer nu plotseling naar de zijkant moet uitwijken.

Marginale verbetering
Uiteraard zijn de thans aangebrachte fietssuggestiestroken een verbetering voor de veiligheid van de fietser. Men kan zich echter afvragen of het niet beter was geweest om deze op dezelfde wijze aan te leggen zoals aan het begin van de Osdorperweg en op het gedeelte vlak voor de Joris van den Berghweg, namelijk als een echte fietsstrook, dus met fietsaanduiding op het rode asfalt en met de onderbroken belijnen tussen het rode en zwarte asfalt. Had men de reeds bestaande fietsstroken met de onderbroken belijning óók in de 30 km-zone op dezelfde wijze doorgetrokken, dan had het hele tracé dezelfde fietsstrook met de bijbehorende belijning en zou al het verkeer zodoende een beter zicht hebben op het soms grillige verloop van deze weg; iets dat vooral bij donker en slecht weer een verbetering van de verkeersveiligheid zou zijn geweest op dit gedeelte van de Osdorperweg, waar dus nu helaas nog steeds een doorlopende vorm van belijning ontbreekt.

En de rest?
Vraag blijft wanneer de vervanging van het wegdek tussen Joris van den Berghweg en Halfweg aan de beurt komt en ook dit gedeelte fietsstroken zal krijgen. Hoewel de oorspronkelijke plannen van het stadsdeel in 2006 aangaven dat dit 1450 meter lange stuk een jaar later zou volgen, is tot op heden alleen nog sprake geweest van het dichten van de ergste gaten. Om nog maar te zwijgen van het voetpad dat momenteel in zeer slechte staat verkeert en bovendien gevaarlijk is voor rolstoelgebruikers en wandelaars met kinderwagens…

Redactie

Uit: de Westerpost van 26 oktober 2011.