Excursie Cultuurhistorie aan de Sloterweg op 21 september 2014

Zondag 21 september (11.00 – 13.00 uur)

De Sloterweg vormt de noordgrens van de Riekerpolder en dateert uit de 12de eeuw. In de 20ste eeuw is de Sloterweg voor een deel gesloopt ten gevolge van het Algemeen Uitbreidingsplan van Cornelis van Eesteren uit 1934.

We gaan per fiets vanaf de Overtoomse Sluis, waar de Sloterweg ooit begon, naar het dorp Sloten. We stoppen waar nodig voor nadere bestudering van oude foto’s en de huidige situatie.

Deze excursie is niet geschikt voor jonge kinderen vanwege de lastige verkeerssituatie langs een flink deel van de Sloterweg.

Verzamelen hoek Surinamestraat en Sloterkade om 11.00 uur. Onder leiding van Nico Jansen. Tel. 020-6202897 of e-mail bestuur@oeverlanden.nl

Van: www.oeverlanden.nl