45 jaar politieschool, opkomst en ondergang 1969-2014

Al eerder in deze rubriek heb ik aandacht besteed aan de plannen aan de Sloterweg, op het terrein van de politieschool. Er zullen ‘vrije’ kavels in erfpacht worden uitgegeven, waarbij vooral de inrichting direct in het zicht vanaf de Sloterweg belangrijk is, losstaande bebouwing met onderling voldoende tussenruimte. Ik hoop dat het vrijliggende fietspad hier verdwijnt omdat dat het karakter van de weg aantast.

Het autoverkeer zal ontmoedigd moeten worden de Sloterweg te gebruiken, hoe aantrekkelijk deze weg ook is. Bijvoorbeeld door slechts bestemmingsverkeer toe te laten en het overige verkeer over de Oude Haagseweg, die juist weer erg fraaie bermen heeft, of over de Louwesweg/Antwerpenbaan te leiden.

In 1969 werd de eerste paal geslagen voor de bouw van de politieschool, door de toenmalige commissaris van de Koningin P.J. Kranenburg en in 1970 is de bouw gereed.

De politieschool heeft een taak voor de gehele provincie en is gebouwd op grond aan de noordzijde van de Sloterweg, tussen Anderlechtlaan en Christoffel Plantijnpad. Een groot gedeelte bestaat uit sportvelden, waarop 20 jaar geleden het zogenaamde Park Haagseweg is gebouwd. De politieagenten in spé moesten zich sindsdien behelpen voor wat betreft de lichamelijke opvoeding met een gymzaal. Sinds 1957 was in dit gebied al de bebouwing langs de Sloterweg gesloopt, vanaf het Aalsmeerplein tot het Christoffel Plantijnpad. Dankzij verzet van Jan Reinierse van boerderij Zomerlust op nummer 720 is de sloop niet verder gegaan. Voor de politieschool annex sportterrein zijn drie zichtbepalende boerderijen gesloopt, van oost naar west, Ons Genoegen op nr. 560, Tussenmeer op nr. 600, en Anna’s hoeve op nr. 626, en wat meer bescheiden woningen.

Maar eigenlijk kan je dit niet zo zeggen. De sloopwoede in de tweede helft van de jaren vijftig was weinig gericht, de plannenmakers waren te gulzig en vertilden zich aan de enorme gebieden die bij de stad gevoegd werden en waaraan ze eigenlijk geen invulling wisten te geven, zodat na 12 jaar braakligging men blij was er een politieschool te kunnen bouwen. Achteraf een rechtvaardiging voor de zinloze kaalslag langs de Sloterweg.

Nu, bij de sloop van de politieschool is duidelijk dat het hier om revolutiebouw gaat, snel in elkaar gezet, zonder enig detail waaraan het oog zich kan verlustigen. Voor zover ik weet is er tegen de sloop dan ook geen enkel protest aangetekend. Nu moeten we hopen dat met de nieuwe invulling weer kwaliteit terugkomt die indertijd verloren is gegaan.

Je hoopt er het beste van, maar de gemeente lijkt zich vaak meer te bekommeren over de financiële kant van de zaak dan om goede nieuwbouw die recht doet aan de historische waarde van de Sloterweg. De percelen moeten al een dermate hoge prijs opbrengen dat je je afvraagt of er dan nog iets resteert voor een mooie bebouwing. Naar verluidt zou al een deel van de percelen zijn uitgegeven. Terwijl de plannen voor bebouwing langs de Sloterweg ter hoogte van het sportpark Sloten maar niet van de grond komen wegens te hoge grondprijzen.

Afijn, we krijgen het gemeentebestuur dat we verdienen, en we zullen het ermee moeten doen.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 3 september 2014.