Einde arbeiderswoningen Sloterweg 711-715 nabij

Op donderdag 28 oktober 2019 valt waarschijnlijk het doek voor de kleine arbeiderswoningen aan de Sloterweg 711 -715. Dan staat namelijk het kort geding tegen de krakers van deze huisjes op de rol. De kans dat de krakers hun zaak tegen de gemeente winnen, is helaas erg klein.

De arbeiderswoningen Sloterweg 711-715 in betere tijden, in 2006.
Foto: Erik Swierstra.

Zes jaar geleden begon Nico Jansen, gesteund door velen, zijn poging om deze bijzondere woningen als blijvende herinnering te behouden. Nico heeft dapper en fel gestreden, maar kon geen bres slaan in het bastion van de gemeente. Met de aanstaande sloop van de laatste échte arbeiderswoningen gaat een authentiek stukje Sloterweg verloren. Straks lijkt het alsof de Sloterweg vroeger vooral een rijke landweg met statige boerderijen was. Niet dus. Er stonden juist overal van die kleine landarbeiderswoningen voor het personeel op die boerderijen. Maar ja, men vond het nooit de moeite waard om die kleine huisjes te beschermen en daarmee te behouden…

Afbrokkeling cultuurhistorie
De goudkoorts van de gemeente en particulieren neemt op de Sloterweg en het dorp Sloten steeds extremere vormen aan. Men wil overal bouwen, horeca toevoegen en huizen dreigen ‘verkamerd’ te worden. In één zo’n nieuwe Sloterweg-villa kun je wel elf dure kamers met douche verhuren. Wordt vervolgd.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 27 november 2019.