80% Oud Osdorpers tégen herinrichting Osdorperweg

De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) hield begin november een draagvlakonderzoek om inzicht te krijgen in de mening van bewoners op de herinrichtingsplannen. De overgrote meerderheid blijkt tégen.

Huis-aan-huis zijn 321 vragenformulieren bezorgd waarvan er 80 (24,9%) tijdig en ingevuld zijn ontvangen.

Het onderzoek is anoniem. Echter, aan de hand van een code op ieder formulier was naderhand zichtbaar van welk weggedeelte de reactie kwam. Van bewoners woonachtig tussen Halfweg en de Joris van den Berghweg, waar de herinrichting plaats zou moeten vinden, of van elders. Het per formulier opgegeven aantal bewoners vormt het uitgangspunt voor de resultaten: “Het gaat de gemeente per slot om bewoners, niet om brievenbussen”.

Resultaat
De uitslag is overduidelijk: 80% van alle bewoners is tégen de plannen. Voor bewoners van het her in te richten traject (B) geldt zelfs dat 88% tegen is. Bewoners van het weggedeelte (A), vanaf de Ookmeerweg en in de dorpskern, bleken duidelijk minder betrokken. De deelnamegraad is hier lager en de geen mening- reacties (GM) kwamen allemaal hier vandaan. Op de formulieren zijn ook handgeschreven meningen vermeld, die anoniem aan de besluitvormers zullen worden gestuurd.

Ondernemers
Enkele ondernemers steunen de gemeentelijke plannen. Zij hopen dat het aparte fietspad er voor gaat zorgen dat zwaar vrachtverkeer straks officieel wordt toegestaan. Zonder fietsers op de weg komt er immers meer ruimte voor de vrachtwagens. Echter in de dorpskern blijft de situatie ongewijzigd en gevaarlijk voor fietsers. De KOO wil graag dat de gemeente in overleg gaat met de ondernemers voor een werkbare, veilige oplossing.

Strikte handhaving versus herinrichting
Al meer dan 25 jaar wordt er door de politiek ‘kastje-muur’ gespeeld. Handhaving op de Osdorperweg is de taak van de (onderbezette) politie en die wijst daarvoor weer naar de gemeente. Bovendien zijn er volgens OM-maatstaven niet genoeg doden gevallen voor een zg. blackspot-kwalificatie: dus komt er geen aanvraag voor camera’s. Van de bewoners is echter 98% voor strikte handhaving op snelheid en sluipverkeer, die de weg autoluw en dus veiliger maakt. Een vrijliggend fietspad is dan niet nodig. Een wegindeling met brede rode fietsstroken en maximaal 30 km/u blijkt de voorkeur te hebben.

De KOO hoopt dat deze draagvlakmeting en de reacties op de voorlopige plannen er toe leiden dat het stadsdeel de wensen van de bewoners, om de weg autoluw te maken, serieus mee gaat nemen in de definitieve herinrichtingsplannen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 20 november 2019.