Eigen hof verovert 4 duurzame stippen

Tuinieren met respect voor je omgeving
Het komt niet vaak voor dat een instantie bij de allereerste uitreiking van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren meteen de hoogste score van vier stippen op het lieveheersbeestje weet te veroveren… Maar bij Tuinpark Eigen Hof op Sloten is dat gelukt! Voorzitter van de AVVN (Algemene Vereniging van Volkstuinders Nederland) Ruud Grondel bracht het goede nieuws.

Al ruim twintig jaar geleden begonnen bioloog en volkstuinder Henk Smit en Frans Verhofstad op Eigen Hof met het opstellen van een integraal beheerplan. In die tijd werden ecologie en duurzaamheid nog beschouwd als ‘geitenwollensokkenpraatjes’ door ‘bijzondere’ mensen…

Inmiddels is duidelijk dat zij de voorlopers waren van wat wij nu met z’n allen eigenlijk heel gewoon vinden: Zorgvuldig omgaan met de aarde en om dat te bereiken de flora en fauna zo goed mogelijk ondersteunen. Eigen Hof ligt middenin de ecologische Hoofdgroenstructuur De Groene AS. Duurzaamheid is hier dus extra belangrijk.

Kennis delen

Al in de jaren negentig werd een grasveldje achterin het park omgetoverd tot heemtuin en werden op het park geen bestrijdingsmiddelen meer toegestaan. Maar, dat was voor Eigen Hof niet voldoende. Toen het keurmerk voor alle groenprojecten in Nederland er kwam, wilden ze meer.

Twee jaar geleden werd er dus een eigen werkgroep ingesteld, die flink aan de slag ging. Want wie voor meer stippen op het lieveheersbeestje in aanmerking wil komen, moet goed beslagen ten ijs komen… Niet alleen de buitenruimte moet wat betreft fora- en faunabeheer aan allerlei eisen voldoen, ook de interne milieuzorg moet goed op orde zijn. En de duurzaamheid moest breed gedragen worden binnen het park. Er werden dus speciale workshops georganiseerd om iedereen er bij te betrekken. Overigens, Eigen Hof wil deze kennis ook delen met mensen van buiten het park.

Veel gerealiseerd
In de afgelopen twee jaar heeft Eigen Hof veel voor elkaar gekregen. Een paar voorbeelden: de heemtuin is doorgelicht en wordt weer opgeknapt; er is een imker op het park actief geworden (en er is honing te koop!); er zijn natuurlijke oevers aangelegd (de beschoeiingen zijn weggehaald), waardoor de diversiteit aan de oevers zich beter kan ontwikkelen. Er is een egelhotel in aanbouw; een speelplek gemaakt waar kinderen natuurlijk kunnen spelen; er wordt op een hoekje van het park niets gedaan (dan is het spannend om te kijken wat er gaat groeien!); er zijn houtrillen aangelegd, waar kleine dieren in kunnen nestelen en de winter zo kunnen overleven; egels kunnen voortaan uit de sloot klimmen via een speciaal trappetje; de bomenroute door het park is uitgebreid; sommige tuinen hebben de status van ‘tuinreservaat’ gekregen en er is natuurlijke potgrond beschikbaar.

Zwaan kleef aan
Eigen Hof wil niet alleen van het eigen park een gezonde leefomgeving maken voor planten, dieren en mensen, maar ook de leefbaarheid in de omgeving verbeteren. Het park hoopt zo veel mogelijk mensen mee te krijgen in de verduurzaming. Om dat te bereiken, zullen zij hun kennis met anderen gaan delen. Bewoners uit het dorp Sloten en Nieuw-West zullen hier zeker meer van gaan merken. U kunt in deze Rubriek in de toekomst uitnodigingen tegemoet zien voor bijeenkomsten en activiteiten, waarbij zij hun kennis willen delen!

Los daarvan is iedereen tot en met 1 oktober (en straks weer vanaf 1 april) van harte welkom om zelf te komen genieten van het park. Voorzitter Peter Slop van Eigen Hof: Je gaat mee in de natuurlijke kringloop en versterkt zo de stadsoase. En daar wordt iedereen beter van!”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 21 september 2016