Een frisse herstart

Redacteur van deze unieke Rubriek

Ruim veertig jaar geleden was het mijn vader P. Hans, die samen met een aantal actieve bewoners, deze Rubriek in de toenmalige Slotense Badhoevese Courant begon. Sindsdien verzorgt een wisselend groepje redacteuren deze wekelijkse nieuwsvoorziening. De Westerpost biedt ons inmiddels alweer decennialang een vaste thuisbasis. Samen vormen al die Rubrieken inmiddels een prachtige geschiedschrijving over het eigenwijze en standvastige landelijk gebied van Nieuw-West.

Na een onderbreking van twaalf jaar heb ik weer de eer om deze Rubriek in de Westerpost te mogen verzorgen. Voor ik naar de toekomst kijk, wil ik allereerst Nico Jansen heel hartelijk danken voor zijn redacteurschap. Ruim vier jaar lang heeft hij ons als vrijwilliger week-in-week-uit van nieuws (en zijn soms uitgesproken meningen!) voorzien.

Vervolgens ziet u dat in deze Rubriek als vanouds weer een agenda is opgenomen. Op deze manier hoop ik zo veel mogelijk activiteiten, die plaatsvinden in het gebied Sloten-Oud Osdorp, te kunnen vermelden. Laat dus vooral van u horen als u iets organiseert.

Voortaan kunt u ervan uitgaan dat alle artikelen van mijn hand zijn, tenzij er een andere naam onder staat. Alleen wanneer ik een écht persoonlijke hartenkreet met u wil delen, zal ik mijn naam nog onderaan een artikel vermelden. Met vragen, opmerkingen, ideeën over de invulling van deze Rubriek kunt u uiteraard bij mij terecht. Gebruik daarvoor het emailadres bovenaan deze pagina.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 4 april 2018.