Duidelijkheid over ontheffingsverlening Sloterweg en Nieuw Sloten

Elk huishouden in Sloten en Nieuw Sloten krijgt maximaal 2 ontheffingen en maximaal 1 per persoon. KvK-geregistreerde ondernemers kunnen maximaal 5 ontheffingen aanvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De gemeente hoopt dat het lukt om dit systeem eind 2023 – naar verwachting in november – te kunnen invoeren. Tot die tijd zal de westtak ter hoogte van huisnummer 1160 op de Sloterweg (tussen de dorpskern en de rotonde) in twee richtingen worden afgesloten voor alle motorvoertuigen behalve voor bussen en nooddiensten. Alle adressen aan de Sloterweg blijven bereikbaar, men kan alleen niet meer doorrijden ter hoogte van huisnummer 1160.

Totdat het ontheffingensysteem van kracht wordt, zal de westtak van de Sloterweg dag en nacht per 1 juli in twee richtingen voor alle motorvoertuigen worden afgesloten. Alleen bussen en nooddiensten zullen voorlopig nog boetevrij langs de kentekencamera kunnen rijden. Alle adressen blijven bereikbaar. Alleen niet meer via de kortste weg. De gemeente informeert hierover ter plaatse en via diverse andere kanalen, zodat automobilisten straks zo goed mogelijk zijn voorbereid. Foto: Tamar Frankfurther.

Voor mantelzorgers en geleasede motorvoertuigen
Dit alles en nog véél meer staat uitgelegd in de raadsbrief die wethouder Melanie van der Horst op 13 juni 2023 naar de gemeenteraad stuurde. Bewoners die zelf geen motorvoertuig bezitten, kunnen voor hun geleasede voertuig of bijvoorbeeld de auto van hun mantelzorger of van een goede vriend die vaak langskomt een ontheffing aanvragen. Aanvragen gebeurt bij voorkeur digitaal, maar dat zal ook bij een loket kunnen. Hieraan zijn, zoals beloofd, geen kosten verbonden. Wie alleen woont, komt voor maximaal één ontheffing in aanmerking.

Sloterweg 24/7 dicht; Nieuw Sloten alleen tijdens de spits
De beide knips op de Sloterweg West en Oost zullen dag en nacht in beide richtingen worden gesloten voor doorgaand verkeer zonder ontheffing. De knips op de beide takken van de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten zullen – tot grote schrik en teleurstelling van de Verkeersgroep Nieuw Sloten – alleen op maandag tot en met vrijdag van 7 tot 10 uur en 16 tot 18 uur worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De gemeente zal op diverse plekken zorgvuldig monitoren of de spitsafsluitingen in Nieuw Sloten volstaan. Als uit de monitoring blijkt dat het verkeer in Nieuw Sloten hier buiten de spits vastloopt, kan de gemeente alsnog besluiten om ook hier beide de knips 24/7 af te sluiten.

Begin 2025 evaluatie
Als het meevalt met de drukte in Nieuw Sloten, zullen de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie eind 2024 de onderzoeksresultaten van de monitoring ontvangen. In dat geval zullen beide bestuursorganen begin 2025 evalueren hoe de invoering van Variant 2A het eerste jaar is verlopen en zo nodig verbeteringen aanbrengen. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het uitbreiden van de afsluittijden van de knips in Nieuw Sloten. Voor alle duidelijkheid: Dit geldt niet voor de knip op de Sloterweg-West. Deze zal hoe dan ook 24/7 afgesloten blijven voor doorgaand motorverkeer.

Locatie knip Sloterweg Oost
De beoogde plek voor de knip conform de Nota van Uitgangspunten ligt nabij de Ella Fitzgeraldstraat en de Sarah Vaughanstraat. In verband met de verkeersveiligheid kiest het College ervoor om de knip iets te verplaatsen en tussen de Louis Armstrongstraat en de Johan Huizingalaan te leggen. In het nog te nemen verkeersbesluit volgt de exacte locatie.

In de raadsbrief staat o.a. ook informatie over:
* De planning van invoering van het ontheffingensysteem (Variant 2A).
* Welke bewoners en ondernemers voor welke knip(s) een ontheffing kunnen aanvragen.
* De beweegredenen waarom de wethouder voor bepaalde opties juist wel of niet heeft gekozen.

Lees verder…

Tamar Frankfurther; 16 juni 2023.