Ds. Robert Jan Bakker, hervormd wijkpredikant, met pensioen

Deze maand, mei 2016, stopt ds. Robert Jan Bakker met zijn werk als predikant in de Protestantse Wijkgemeente Osdorp-Sloten. Hij heeft hier dan 36 jaar ‘gestaan’. Velen kennen hem als ‘de dominee’.

 Sample Image
Dominee R.J. Bakker tijdens de Dodenherdenking aan de Osdorperweg op 4 mei 2016.
Foto: Erik Swierstra.

Op 17 februari 1980 wordt ds. Bakker bevestigd als predikant voor halve werktijd in de Sloterkerkgemeente. In 1988 wordt hij voltijds predikant. Dan vallen ook de hervormden die kerken in kerkgebouw De Uitweg onder hem. Deze kerk aan het eind van Tussen Meer moet echter worden verkocht en gesloopt.

De hervormden gaan dan samen met de gereformeerde gemeente in De Opgang. Memorabel is de Eeuwigheidszondag 1989, toen de hervormden onder leiding van ds. Bakker kerkgebouw De Uitweg verlieten en in optocht naar De Opgang liepen.

Ds. Bakker houdt van de mensen in de kerk. Hij kent iedereen en iedereen kent hem, ook buiten de wijkgemeente. En hij onthoudt ook veel van iedereen. Zijn belangstelling voor de individuele mens, met zijn vreugde en zijn zorgen, heeft hem tot een geliefde pastor gemaakt. Hij is heel goed in het leiden van begrafenissen.

Velen, ook mensen die weinig of niet in de kerk komen, vragen hem een uitvaartdienst van een geliefde te verzorgen. Hij bekommert zich om de nabestaanden.

Belangstelling voor mensen, in hun geloofsvragen, maar ook in hun dagelijkse bezigheden, dat is wat ds. Bakker altijd drijft.

Daarom heeft hij bijvoorbeeld zo’n goede band met onze Indische gemeenteleden, met hun vaak roerige levensgeschiedenissen.

Daarom hecht hij ook zo veel waarde aan de contacten met de andere christelijke kerken in Osdorp-Sloten. Daarom, ten slotte, probeert hij in gesprek te komen met de islamitische gemeenschappen in de buurt. Ds. Bakker is ook bij velen bekend doordat hij jaarlijks spreekt bij de Dodenherdenking op 4 mei bij het monument aan de Osdorperweg op Oud-Osdorp.

Ds. Bakker vindt dat hij het met zijn wijkgemeente Osdorp-Sloten zeer heeft getroffen. Hij is daar dankbaar voor. De ‘verstadste’ Sassenheimer is zich hier zelfs zo gaan thuis voelen dat hij na zijn emeritaat in Osdorp blijft wonen. U zult ‘de dominee’ – die op 26 april voor al zijn werk binnen en vooral ook buiten de kerk een koninklijke onderscheiding heeft gekregen – dus nog zeker een keer tegen het lijf kunnen lopen.

Uit: de Westerpost van 18 mei 2016.