Bestuurscommissie zegt nee

Geen vergunning dance-festival Oeverlanden

Al twee jaar dendert in mei de dancemuziek over de Oeverlanden en wijde omgeving. Op een plek bestemd voor recreatie en natuur wordt twee dagen lang door enkele duizenden jongens en meisjes gedanst onder zware basdreun, vaak gedrenkt in alcohol en/of drugs. Nu gun je die kinderen natuurlijk een prettig verblijf in de prachtige omgeving van het Nieuwe Meer, maar niet ten koste van de rust van vele andere recreanten en de planten en de dieren die hier leven.

Daarnaast zijn er ook op die plek omwonenden die twee dagen lang in het mooiste deel van de lente twee dagen worden opgezadeld met enorme geluidoverlast. Op basis van een unaniem aangenomen motie van de deelraad, na de laatste editie van het festival in 2015, waarin wordt bepaald dat de Oeverlanden geen geschikte locatie is voor dit soort evenementen, weigerde het dagelijks bestuur een omgevingsvergunning, die sinds dit jaar noodzakelijk is voor activiteiten die niet passen binnen het bestaande bestemmingsplan, ten gevolge van jurisprudentie van een rechtzaak bij de Hoge Raad van bewoners in Zuidoost tegen een festival aan de Gaasperplas.

De al eerder verleende evenementenvergunning werd daarmee teniet gedaan. De poging van de festivalorganisator Daniel van Drunen om dit besluit van het stadsdeel aan te vechten bij de voorzieningenrechter bleef vruchteloos, na een voor hem negatieve rechterlijke uitspraak. Wel krijgt hij de kans om komend weekeinde bij Sloterdijk zijn festival te houden. Wij blijven verschoond van hinder, maar elders zijn misschien bewoners die minder blij zijn met deze verplaatsing.

De discussie over hinderlijke activiteiten in het openbare groen en parken in Amsterdam zal de komende tijd zeker in de aandacht blijven. Politiek en bestuur moet zich realiseren dat dit de Amsterdammers na aan het hart ligt.

Uit: de Westerpost van 18 mei 2015.