Dorpsraad blijft strijden voor boerderij De Bijweg aan de Sloterweg

Al bijna vijf jaar probeert de Dorpsraad ervoor te zorgen dat boerderij De Bijweg aan de Sloterweg 734 de monumentenstatus krijgt.

De Dorpsraad vindt het belangrijk dat een dergelijk herinnering aan het agrarisch verleden van Sloten behouden blijft. De Sloterweg verandert razendsnel met zelfbouwpaleizen en andere nieuwbouw. Op zich fijn voor al die nieuwe bewoners, maar de charme van de weg zit ’m toch vooral in het oude karakter.

Boerderij De Bijweg, Sloterweg 734. Foto: Tamar Frankfurther.

Naar de rechter
Daarom doet de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp nu al bijna vijf jaar zijn best om boerderij De Bijweg aan de Sloterweg 734 tot gemeentelijk monument te laten verklaren. De aanvraag van de status van gemeentelijk monument is tot twee keer toe afgewezen. Dat bracht de Dorpsraad begin november bij de rechter, waar het beroep tegen die afwijzingen op tafel lag. De uitspraak is in december. Daar is dus nog niets van te zeggen.

Behoud en restauratie historische dorpen en linten
Hoopgevend is wel dat er vanuit de gemeente extra aandacht is gekomen voor historische dorpen en linten. Dus ook voor Sloten en de Sloterweg. Ter zitting werd dat ook benadrukt. Als resultaat van dat alles denkt men er binnen de gemeente zeer serieus over om de boerderij de zogenaamde ‘Orde 2-status’ te geven. Dat zijn bouwwerken van vóór 1940, die vanwege hun hoge architectonische kwaliteit, hun plaats in de stedenbouwkundige structuur en/of als toonaangevend element in de gevelwand een belangrijke bijdrage leveren aan het stadsbeeld. Uitgangspunt bij ‘Orde 2-panden’ is behoud en restauratie.

Dus: Mocht het zo zijn dat de monumentenstatus voor De Bijweg onverhoopt buiten bereik blijft, dan biedt ‘Orde 2’ in de gemeentelijke waarderingskaart wel bescherming tegen sloop. En dat is goed nieuws!

We gaan het zien en wachten af! En we houden u op de hoogte.

Namens de Dorpsraad, Piet Renooy