Dorp Sloten behouden en dijk verbeteren

9 november 2012

Behoud de karakteristieke waarden van het dorp Sloten. Dit is de boodschap van het dagelijks bestuur aan de stadsdeelraad bij het voorstel om het nieuwe bestemmingsplan ‘Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost’ vast te stellen.

Bestemmingsplan voor veranderingen
Het huidige bestemmingsplan dateert uit 1995 en is verouderd. Bestemmingsplannen dienen elke tien jaar te worden vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan is daarnaast nodig om de noodzakelijke dijkverbetering van de Ringvaartdijk Oost te kunnen realiseren.

Ook maakt het plan de aanleg mogelijk van nutsvoorzieningen voor woonboten aan de Ringvaart en de Groene AS en de ecologische verbindingszone tussen het Amsterdamse Bos en Spaarnwoude.

Karakteristieke waarden behouden 
Het nieuwe bestemmingsplan respecteert zoveel mogelijk de karakteristieke waarden van het dorp Sloten. Dit komt overeen met de ‘Visie Dorp Sloten’, die in 2009 is gemaakt samen met de bewoners van Dorp Sloten. De deelraad besluit woensdag 19 december over het nieuwe bestemmingsplan.

Van: www.nieuwwest.amsterdam.nl