Boekjes te koop

In deze rubriek kunt u zo af en toe een ‘stoppertje’ vinden met de opmerking dat in het Dorpshuis van Sloten verschillende boekjes te koop zijn. Meestal is er geen of weinig ruimte voor wat meer informatie. Deze keer maken we een uitzondering.

Een echte boekenbijlage kunnen we het nog niet noemen. Wellicht komt dat ooit nog eens. Hierna een eerste, beknopte aanzet met een beschrijving van de boekjes die op dit moment in het Dorpshuis en de Molen van Sloten te koop zijn. In de molen zijn nog meer boekjes verkrijgbaar, maar daarover later meer. De boekjes zijn allemaal rijk geïllustreerd met historische foto’s, dat hoeft dus verder niet per uitgave te worden vermeld.

Dan nog even een terzijde: het is opvallend hoe vaak de naam Frankfurther terugkomt in de colofons van deze boekjes. Maar ook de namen Erik Swierstra, Carly Misset en Suze van Scheppingen komen we, al dan niet als zijnde de Werkgroep Historie, op veel plaatsen tegen.

De uitgaven
Niet heel erg omvangrijk, maar wel zeer informatief is ‘Van tuinbouw tot tuinstad’, een uitgave ter gelegenheid van de overdracht van voormalig Tuinbouwgebied Sloten op 14 mei 1993 aan de Centrale Stad. Uitgave in samenwerking met Wijkraad Slotervaart-Overtoomse Veld.

Samen met de Dorpsvereniging Badhoevedorp is een boekje gemaakt o ver de heronthulling van de sculptuur van H.J. van de Heide op de Sloterbrug. Het heeft als titel Dertig jaar Sloterbrug. Veel prenten van de situatie van voor de huidige brug.

Gerard Raat stelde een hoogst interessant boekje samen met verhalen van en over zijn vader Freek Raat, de laatste veldwachter van Sloten. De titel: ‘De veldwachter vertelt’, over de handhaving van de wet in Sloten en omliggende polders in de jaren vijftig en zestig. Een deel van de verhalen is eerder gepubliceerd in de Westerpost.

‘Op de grens van het recht’ is een uitgave bij de herdenking van 200 jaar banpaal Sloten en de tentoonstelling ‘Uyt de stadt gebannen’ in 1994. Een onthullend inkijkje bij de rechtspraak in Amsterdam in voorbije tijden.

Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp werd het boekje samengesteld ‘Wandelen door het dorp Sloten van toen en nu’. Nostalgie van de bovenste plank.

Net als tuinbouwgebied Sloten is ook Osdorp onder het zand verdwenen. In het boekje ‘Landelijk Oud Osdorp, Stad of Land?’ vinden we een blik in het verleden, het heden en de toekomst van dit voorheen agrarische gebied. Aanleiding voor de uitgave was de organisatie van het evenement ‘Over de Rand’.

En voor wie er niet genoeg van kan krijgen is er het boekje ‘Fietsen door landelijk Oud Osdorp’. Met mooie vergezichten terwijl de contouren van de Westrandweg en de Tuinen van West nog maar net zichtbaar beginnen te worden. De uitgave is namelijk van 2004, maar blijft interessant.

De kosten
Alle hiervoor genoemde boekjes kosten € 3,50 per stuk. U kunt ze op maandagochtend en donderdagochtend kopen in het Dorpshuis te Sloten en de hele week in de Molen van Sloten.

Als u niet in de gelegenheid bent om langs te komen kunt u ze ook laten opsturen. Maak dan het bedrag over plus € 2,50 aan verzendkosten op bankrekening nr. 35 96 02 320 bij de Rabobank, t.n.v. Dorpsraad SlotenOud Osdorp. Vergeet niet duidelijk te titel te vermelden en eventueel extra het adres voor de verzending.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 21 november 2012.