Deels verwoeste stadsvilla geen monument

De deels verwoeste stadsvilla aan de Sloterweg, enkele jaren geleden getroffen door brand, wordt geen gemeentelijk monument. De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp heeft de monumentenstatus aangevraagd en stadsdeel Slotervaart heeft advies ingewonnen bij drie monumentenbureaus: Bureau Monumenten & Archeologie, de Commissie voor Welstand en Monumenten en Urban Fabric. De drie zijn het eens: niet doen.

De villa uit 1913 staat aan de verbindingsweg tussen het dorp Sloten en de stad, waar vanaf het fin de sciècle naast de kleine boerderijen steedse landhuizen zijn gebouwd. De villa van Vander Veldt is een gangbaar voorbeeld van deze eerste trek uit de stad, zoals die zich toen voordeed in heel Nederland. Bureau Monumenten & Archeologie roemt de Sloterweg, die er kwam in de dertiende eeuw om het veen te kunnen ontginnen. Dit is anno nu nog te zien aan de sloten die langwerpige stukken grond omringen. Op zo´n kavel staat een verhoogde terp met de boerderij erop. De deels verbrande villa ligt vlak bij het Siegerpark en de volkstuinen. 

Van: www.slotervaart.amsterdam.nl