De Blauwe reiger

Tachtig jaar geleden, in 1935, verscheen het fraaie boek van Jan P. Strijbos over deze vogel. Het beschrijft het leven in de reigerkolonie op en om boerderij Zomerlust van Jan Rijnierse aan de Sloterweg.

En passant geeft hij, vanaf zijn hoge uitkijkpunt een schets van het toenmalige polderland waar de stad in de verte zichtbaar is achter de dan juist aangelegde Ringspoordijk. In de verte hoort en ziet hij in de vroege morgen de Fokker vliegtuigen opstijgen van Schiphol voor hun verre reis naar Batavia.

De omgeving is inmiddels dramatisch veranderd, maar de Blauwe reiger is gebleven. De kolonie bij Zomerlust is verdwenen, het broeden geschied nu in het Amsterdamse Bos, nabij de Koenenkade. Maar de vliegafstand is beperkt en daarom treffen we de vogel overal in onze omgeving aan. Op deze windstille ochtend op een tak in de sloot langs de peilscheidingskade met een mooie spiegeling.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 25 februari 2015.