Crowdfunding voor Politiebureautje ruim geslaagd

In de laatste week: sensationele eindspurt

Dat de Westerpost goed gelezen werd, merkten we al uit de vele reacties, die we de afgelopen vijf maanden ontvingen. Maar dat de krant zó goed gelezen werd… Wát een eindspurt hebben we gemaakt… Ongelofelijk… U ziet het prachtige resultaat.

 Sample Image
Het kleinste Politiebureautje van Nederland.
Tekening: Stadsherstel Amsterdam.

■ Door: Tamar Frankfurther en Stella van Heezik

Heel veel kleine en ook een paar grote donaties in deze eindfase, zorgen voor de geweldige eindstand van het project op 52.466 euro. Doordat we meer dan 50.000 euro hebben opgehaald, kan Stadsherstel, als restaurerende organisatie, inderdaad een lage huur vragen. Zo wordt het voor het niet-commerciële winkeltje / vvv’tje / ontmoetingspunt in het Politiebureautje straks een stuk makkelijker om succesvol te draaien.

Stadsherstel gaat het Politiebureautje begin oktober van de gemeente kopen. 37.500 euro gaat naar de aankoop en de afkoop van de erfpacht. De rest van het bedrag is voor achterstallig en toekomstig onderhoud. Iedere cent gaat naar het Politiebureautje.

Dank, dank, dank
We zijn een grote groep Slotenaren en anderen (die bezoekers ontvingen in het Politiebureautje en/of de opbrengst van hun verkochte spullen doneerden), de dorpsondernemers en de Sloterkerk (prijzen voor de Altijdprijsloterij) veel dank verschuldigd. Het is geweldig hoe iedereen de schouders onder dit project heeft gezet. Bij name noemen we: Jan Wich voor het  maken van de film voor de website en het arrestantenbordje, molenaar Rein Arler voor de digitale ondersteuning, Amsterdam Oilpainting als sponsor van de speciale sweaters, Anne Nicolai voor de prachtige barometer, die al die tijd de stand aangaf in het pandje, Erik Swierstra voor de fotografie en… last but not least: Ben Meijer voor het veelvuldig met groot enthousiasme bemannen van het Politiebureautje en het rondleiden van donateurs. Onze speciale dank gaat ook naar de Westerpost en de Molen van Sloten. Terwijl de financiële situatie van de molen zelf helaas verre van rooskleurig is, hebben alle molenvrijwilligers enthousiast grote steun verleend aan deze actie voor het Politiebureautje. (Wie weet wilt u de molen ook wel steunen door Vriend te worden…)

We zijn álle donateurs (klein en groot) zeer erkentelijk voor hun gulle bijdragen. In het bijzonder uiten we op deze plaats onze dank aan: T.J.F. Brouwer, F. Hovinga, Stichting Vrederijk, J. Hengeveld, T.J.F. Brouwer, H.P. Wuis, Stichting Heijmeijer van Heemstede, fam. Driessen, F. Vermeer, A.G. van Marwijk Kooij en P.T. Sick, R. Nieuwenhuizen, W.P Verdegaal en C.A.M.T. Verdegaal, F. Raat, M.L. Kollmar, P. van Laere, FFG-Properties BV, C. Meekel, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Tanamera Media B.V. en enkele anderen, die anoniem wilden blijven.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van hoe het verder gaat met het kleinste Politiebureautje van Nederland.

Uit: de Westerpost van 20 september 2017.