Brandspuiten uit Sloten en Oud Osdorp

Introductie
Op nog geen vijfhonderd meter van waar tot 1972 de vrijwillige brandweer van het dorpje Osdorp uitrukte, staat sinds 2005 de Fanny Blankers-Koenkazerne, in het dagelijkse verkeer ook kazerne Osdorp genoemd. De kazerne zelf heeft maar een korte geschiedenis, maar de totstandkoming ervan is een lange geweest. Zie voor het uitgebreide verhaal de website van de brandweer: www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland

Sample Image
Handspuit Otterbein (Sloten)
Eén van de gemeenten die in 1921 geheel geannexeerd werden bij Amsterdam, was het uitgestrekte Sloten. In het hoofddorp Sloten was een vrijwillige brandweer, die beschikte over een tweewielige handbrandspuit van het fabrikaat Otterbein. Deze spuit is tot 1945 in gebruik gebleven en toen vervangen door een aanhangmotorspuitje, afkomstig van de Luchtbeschermingsdienst. Hoewel officieel buiten dienst gesteld, bleef men in Sloten nog jarenlang het jaarlijkse brandspuitbeproeven met de handspuit volhouden. In 1972 werd het vrijwilligerskorps opgeheven, omdat de beroepskazerne aan de Poeldijkstraat in Slotervaart geopend werd. De spuit werd vervolgens jarenlang bewaard bij de laatste brandmeester (Sloterweg 1277) en heeft ook jaren in de entree van het dorpshuis in Sloten gestaan. Op dit moment is de spuit in het Kuiperijmuseum bij de molen. Daar wordt hij gerestaureerd en te zijner tijd tentoongesteld. (Tegenwoordig is de brandspuit te bewonderen bij de Molen van Sloten.)

Active Image

Handspuit Otterbein (Oud Osdorp)
Het langgerekte dorp Osdorp, dat bij de gemeente Sloten hoorde, werd ook in 1921 bij Amsterdam gevoegd, waarmee de vrijwillige brandweer daar ook geannexeerd werd. Er waren in Osdorp twee brandspuiten, waarvan er één al in 1922 werd afgevoerd. Die in het spuithuis, dat het verste van de stad lag, werd nog tot 1948 in gebruik gehouden, totdat ook daar een aanhangmotorspuit werd geplaatst. De Osdorpse spuit was – net als die in Sloten – van het fabrikaat Otterbein, maar geplaatst op een vierwielig onderstel en vrijwel gelijk aan die van de Groote IJpolder (eveneens voormalige gemeente Sloten). Na de opening van de nieuwe beroepskazerne aan de Ookmeerweg 2 in Osdorp in 2005 is de oude Osdorpse spuit daar weer in volle glorie te bezichtigen.

Erik Swierstra, Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp

(Introductie Arie van Genderen)

Uit: de Westerpost van 29 oktober 2008.