Boetes bij Het Bovenland

Sinds de opening van de Bovenlandschool op de groenstrook bij de Langsom is er al sprake van een gevaarlijke verkeerssituatie. Deze wordt vooral veroorzaakt door ouders die snel even hun eigen kinderen ‘veilig’ bij school willen afzetten.

Na lang aandringen van de school zelf en de werkgroep Sloten, is de gemeente per 18 september ’s morgens controles gaan uitvoeren op de Slimmeweg en Langsom bij de school. Er zijn al flinke boetes uitgedeeld voor foutparkeren en het creëren van gevaarlijke situaties, zoals het met de auto over het fietspad rijden om kroost weg te brengen. Het bekeuren blijft doorgaan zolang als nodig is. (Foto: Marc Makkes)

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 2 oktober 2019.