25 nieuwe straatnaamborden voor Oud Osdorp

Het is al weer ‘even’ geleden, maar toch nog het volgende bericht: Begin juni 2019 heeft de gemeente 25 (!) ontbrekende straatnaamborden op Oud Osdorp (terug)geplaatst. Deze borden waren nooit geplaatst of tijdens werkzaamheden verdwenen en nooit meer teruggeplaatst.

De foutieve tekst “Geuzenveld” is inmiddels overgeplakt met een
correctie-sticker waar “Osdorp” op staat. (Foto: Theo Durenkamp)

Oud Osdorper Theo Durenkamp ergerde zich hieraan. Hij maakte een foto-inventarisatie en plaatste die op zijn eigen website theodurenkamp.nl. Op 10 maart 2019 diende hierover hij een SIA-melding bij de gemeente in met verwijzing naar zijn site. Een kleine drie maanden later werd Theo verrast door de plaatsing van de 25 borden.

Helaas bleek toen dat de wijkaanduiding op een aantal borden niet klopte: De Slibveldenweg hoort natuurlijk de aanduiding “Osdorp” te dragen en niet “Geuzenveld”. Was de gemeente de weg een beetje kwijt? Theo klom dus weer in de digitale pen en de gemeente bracht de correcties aan. De aanhouder heeft gewonnen!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 2 oktober 2019.

Zie ook: 25 nieuwe straatnaamborden op www.theodurenkamp.nl