Bestemmingsplan Sloten en de Ringvaartdijk Oost

Drie berichten in één. Om te beginnen het bericht dat de van de Ringvaartdijk Oost die nu nog in de gemeente Haarlemmermeer wonen, per 1 januari 2014 in Nieuw-West en dus in Amsterdam komen te wonen.

Dit is de tweede keer dat de bewoners van de woonboten een nieuw adres krijgen. De vorige adreswijziging was in oktober 2010. Dat gaf toen al veel problemen met bijvoorbeeld de postbezorging en het is voorgekomen dat een opgeroepen ambulance het juiste adres niet kon vinden. Evenals automobilisten die blindelings op hun Tom-Tom vertrouwden. Het is voor de woonbootbewoners te hopen dat een en ander deze keer wat soepeler verloopt en dat het nu definitief is.

Bomenkap
Het tweede bericht betreft een actie van bewoners van de Ringvaartdijk met betrekking tot de voorgenomen kap van enkele honderden bomen. De bomen zouden moeten verdwijnen vanwege de renovatie van de dijk en de herinrichting van het gebied met onder andere verlegging van de weg en aanleg van een deel van de Groene AS. Tijdens een vergadering bij het stadsdeel over het bestemmingsplan Sloten afgelopen woensdagavond boden de bewoners ruim vijfduizend handtekening tegen de voorgenomen kap aan.

Bestemmingsplan
En daarmee komen we bij het derde punt: de oriënterende vergadering over het bestemmingsplan Dorp Sloten, waar de Ringvaartdijk ook in opgenomen is. Er waren flink wat insprekers die vanuit verschillende invalshoeken commentaar leverden op de plannen. Voor een deel ging het over detailzaken als bouwhoogtes, onduidelijkheden in de tekeningen etc. Daarbij bleek dat er veel verwarring was over de vele varianten van de plannen die in omloop zijn. ‘Over welk stuk en welke versie heeft u het nu?’ , was een veelgehoorde opmerking.

Vanuit de Dorpsraad waren er onder meer vragen over het Partycentrum op Langsom nr. 12. Tot verbazing van velen bleek de vergunning al te zijn verleend. Over de voorgenomen vergunning-verlening voor een pannekoekenhuis op het pleintje naast de haringkar is nog veel onduidelijk. En verder werd nog eens gekeken naar de Groene AS (onduidelijk op de kaart).

Uit de Westerpost van 5 december 2012.