Bestemmingsplan Oeverlanden e.o. ter inzage

Van 4 oktober t/m 14 november 2012 ligt het voorontwerp Bestemmingsplan Nieuwe Meer e.o. ter inzage bij het Stadsdeel Nieuw-West.

Op 11 oktober was er een informatieavond in het stadsdeelkantoor over dit voorontwerp en werd een essay gepresenteerd met de verrassende titel: ‘Essay Oeverlanden Nieuwe Meer’. In dat essay worden “de ambities geformuleerd die richting geven aan de ontwikkelingen van de Oeverlanden tot een aantrekkelijke recreatieve plek”.

Het informatiegedeelte ging over de plangebieden 5 en 6 op de kaart (Zeg maar het Oeverlandengebied).

Donderdag 18 oktober is een tweede avond gepland in hotel Artemis aan het begin van de Sloterweg, en die zal vooral gaan over het deel met het IBM-terrein, Sloterweg tot de rotonde, Bijenpark, Riekerpolder en tuinpark Lissabon.

Uit: de Westerpost van 17 oktober 2012.