Antieke hekken

Een belangrijk element van het karakter van de Sloterweg vormen de ijzeren hekken die de toegangen tot de erven van de boerderijen omlijsten. Helaas zijn er weinig boerderijen gespaard en nog minder originele hekken.

Bij boerderij Veldzicht, Sloterweg 824, staat nog zo’n fraaie entreepartij, gietijzeren staanders met zware hekken ertussen. Die zijn wellicht van recentere datum, want gelast. Helaas is de linker hekpaal gebroken en zijn de draaihekken uit de scharnieren getild en terzijde tegen een boom geplaatst.

Uit het boek van Marja van der Veldt (Ruim Zicht, Boerderijen onder het zand van Amsterdam Nieuw-West) leer ik dat Veldzicht begin 19de eeuw gebouwd is door een verre voorvader van haar. In die tijd was ijzer nog niet zo gewoon en kon eigenlijk alleen gegoten en gesmeed worden. Verbindingen werden met klinknagels gemaakt, lassen is pas na 1945 algemeen toegepast. Blijkbaar was het toegangshek een belangrijk visitekaartje, want niet goedkoop. Gefabriceerd door de lokale smid is vaak goed te zien hoever zijn verzorgingsgebied reikte, want er zijn altijd kenmerkende details te zien.

De hekken van ‘Zomerlust’ en de ‘Bijweg’ resp. Sloterweg 720 en 734, zijn denk ik nog geheel origineel, want met gietijzeren staanders en gesmede draaihekken. Hopelijk wordt de hekpartij van boerderij ‘Veldzicht’ hersteld, wat een bekroning vormt op de ingrijpende verbouwing die recent is uitgevoerd. Vanaf de Sloterweg zelf nauwelijks te zien, aangezien de erfbeplanting zo weelderig is dat doorzicht bijna onmogelijk is geworden. Om de historische waarde van de Sloterweg te behouden, moet zeker aan dergelijke aspecten aandacht besteed worden, naast herstel van de Sloterweg tussen Johan Huizingalaan en Aalsmeerplein. Dat kost nog wel enige jaren, maar kansen zijn er zeker.

Nico Jansen.

Uit: de Westerpost van 25 juni 2014.