Akermolen geopend

Er zijn al heel wat markeringspunten, herdenkingen, voortgangsrapportages en mijlpalen geweest, maar nu is de Akermolen dan toch officieel geopend. Met een zangkoor, toespraken, een proefrit met het pontje werd een periode van ruim 11 jaar lobbyen, bedelen, plannen maken en nieuwe plannen maken afgesloten.

Dankwoorden waren er voor de personen en organisaties die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Jammer genoeg ontbreken in dat soort toespraken meestal de namen van mensen die op de achtergrond bezig geweest zijn, maar dat zijn vaak juist diegenen die voor de continuïteit hebben gezorgd. Kenners weten wel wie dat zijn. Hulde.

Active Image
Het met een elektromotor uitgeruste pontje op weg van Badhoevedorp naar de steiger bij de Akermolen;
1 september 2010. Foto: Arie van Genderen.

Theehuis
Nu breekt een nieuwe periode aan. In de molen wordt een theehuis gevestigd. Theehuis de Akermolen  is onderdeel van stichting de Vrije Geer, officieel de exploitant van de molen. Het is een plek waar mensen met een verstandelijke beperking o.a. werken in de bediening of de keuken. Zij vinden het allemaal prettig de gasten van dienst te zijn. Zij krijgen professionele begeleiding van mensen met horeca-ervaring en tevens jarenlange ervaring in de zorg.

Openingstijden
– dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 20.00 uur (tijdens de zomermaanden)
– dinsdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur (tijdens de wintermaanden)
Voor reserveringen, ook buiten de reguliere openingstijden, kunt u bellen naar 020 – 6100788

Pontje
Om het voor recreanten gemakkelijk te maken het theehuis te bezoeken is een voet- en fietsveerpont (Cocobo) aangeschaft. Hiermee kunnen voetgangers en fietsers worden overgezet van Badhoevedorp naar het theehuis en vice versa.

Voor de molen is een steiger geplaatst, waar behalve de Cocobo ook (kleine) schepen aan kunnen leggen en gebruik kunnen maken van het theehuis. De Cocobo zal onder begeleiding van een vrijwilliger worden bestuurd door een van de medewerkers van het theehuis.

Meer foto’s
Voor foto’s van het openingsfeest zie: www.mijnalbum.nl/Album=TRV7E3ZI

Tekst en foto: Arie van Genderen

Uit de Westerpost van 8 september 2010.