AED-cursus voor Slotenaren

Na de succesvolle aanschaf van twee AED’s voor Sloten is het nu tijd om de officiële AED-reanimatiecursus te gaan volgen. Deze duurt ongeveer 2,5 uur. Gediplomeerd docent Mario Snel gaat de cursus verzorgen.

Er zijn vijf cursussen gepland. Een cursus gaat door als er tenminste 8 (maximaal 16) aanmeldingen voor zijn. De kosten bedragen 35 euro. De Dorpsraad neemt de helft van de kosten van de eerste dertig aanmeldingen voor zijn rekening. Echter, wie een aanvullende ziektekostenverzekering heeft, kan deze kosten mogelijk vergoed krijgen via zijn eígen verzekering. (Dit valt niet onder uw ‘eigen risico’.) Dat verdient dan natuurlijk de voorkeur. Kijk in uw polis onder: Budget ‘Preventie en Cursussen’. Alleen bewoners van Sloten ouder dan 16 jaar mogen deelnemen. Als er plekken over zijn, kunnen ook bewoners van elders in het dorpsraadgebied meedoen.

Er zijn 5 cursussen gepland:
* Ma. 20 mei om 19.30 uur in het Dorpshuis
* Di. 4 juni om 17.00 uur in Vink en Boer, achter de Sloterkerk
* Di. 4 juni om 19.30 uur in Vink en Boer, achter de Sloterkerk
* Di. 11 juni om 10.00 uur in het Dorpshuis
* Di. 11 juni om 14.00 uur in het Dorpshuis

Aanmelden
Als u mee wilt doen, stuurt u vóór 15 mei een mail naar André Bos, de nieuwe ondersteuner van de Dorpsraad (andre12bos@live.nl). Wie geen mail heeft, kan hem bellen op nummer 06 435 80 431. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geplaatst.

Vermeld in uw mail:
1. uw eerste en tweede voorkeur voor deelname;
2. of uw ziektekostenverzekering deze cursus vergoedt;
3. uw adres op Sloten.

U ontvangt na 15 mei een ontvangstbevestiging van André. Mocht u op het laatste moment niet kunnen komen, laat dit dan ook aan André weten. Dan kan een ander uw plek innemen.

Tamar Frankfurter

Uit: de Westerpost van 8 mei 2019.