Aanvraag Beschermd dorpsgezicht Lutkemeer

De akkers van de Boterbloem, maar ook het omliggende land vormen een uniek historisch ensemble. Het originele kavelpatroon, zoals het is aangelegd direct na de drooglegging van het Lutkemeer, is hier nog zichtbaar. En daarmee dus ook de agrarische geschiedenis van Amsterdam. Drie van de vijf originele boerderijen zijn er nog en in het landschap is nog veel terug te vinden uit de periode eind 19e eeuw.

Reden genoeg voor de historische vereniging Sloten-Oud Osdorp en Bond Heemschut om bescherming aan te vragen voor de polder. “De gehele omgeving van de Lutkemeer aan zowel de Amsterdamse als de Haarlemmermeerzijde, wordt ingericht als bedrijventerrein en kantorenpark. Daarmee wordt het belang van conservering van dit deel benadrukt. Niet alleen de historische- en natuurwaarden billijken bescherming, ook het feit dat zij, omzoomd door bedrijventerreinen, een rol van betekenis vervult als tegenhanger van de verrommeling aan de randen van de stad” aldus Bond Heemschut. De aanvraag ‘beschermd dorpsgezicht’ is ingediend bij het college van B&W en wacht beoordeling aldaar.

Uit: de Nieuwsbrief de Boterbloem; juni 2018.

Van: https://de-boterbloem.email-provider.nl/web/vdusdvzpak/6b3oahttxr/y7hq5qobhz/18m9s94f7o

Zie ook: www.reddeboterbloem.com