Zwarte Pad langs de Ringvaart: 25 cm hoger

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zorgt ervoor dat we droge voeten houden, ook als het waterpeil door klimaatveranderingen stijgt.

Daarom kreeg Waternet, de uitvoeringsorganisatie van het waterschap, opdracht om de dijk tussen de Ringvaart en woonwijk De Aker (tot aan Theehuis De Akermolen) op te hogen en te verstevigen.

Aanleg nieuw fietspad onder aan de dijk langs het Zwarte Pad; augustus 2020. Foto: Tamar Frankfurther.

Op 17 augustus 2020 is Waternet gestart met deze werkzaamheden. Het Zwarte Pad – dat bovenop de dijk ligt en toegang verleent aan de woonboten – wordt 25 cm opgehoogd. Als bestrating komen hier betontegels met gaten te liggen, waar gras doorheen gaat groeien. Het pad is straks met de auto alleen toegankelijk voor laden en lossen bij de woonboten. Het voetpad op de dijk krijgt een parkeerverbod. Parkeren blijft mogelijk op het parkeerterrein aan de Zuiderakerweg.

Nieuw fietspad
Fietsers kunnen straks gebruikmaken van een nieuw fietspad, dat Waternet onderaan de dijk aanlegt tussen de Zuiderakerweg en P. Hans Frankfurthersingel. De dijk wordt na de werkzaamheden opnieuw ingezaaid met gras. Het gebied blijft deel uitmaken van de Hoofdgroenstructuur De Groene AS, het ecolint dat Amstelland en Spaarnwoude verbindt. De flora en fauna zullen door dit groot onderhoud tijdelijk verstoord raken, maar kunnen daarna weer goed herstellen. De werkzaamheden zijn half december klaar.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 2 september 2020.