Zeven plannen voor woningen, hotels en parkeerplaats op Sloten

Projectontwikkelaars en de gemeente Amsterdam zijn betrokken bij een reeks bouwprojecten op (het dorp) Sloten. De gemeente wil graag horen wat het dorp hiervan vindt en organiseert daarom op 1 oktober 2018 van 17.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur in de Tuinzaal van de Molen van Sloten inloopbijeenkomsten.

Sample Image
Toen café Rustoord; nu café-restaurant De Halve Maen: Hier kun je al
meer dan honderd jaar ook overdag een hapje eten… Blijft dat zo?

Hier kunt u zien waar al die projectontwikkelaars mee bezig zijn en wat de stand van zaken is. “Door de plannen nu al met de bewoners te delen”, aldus de gemeente, “kunnen gevoeligheden over de bouwinitiatieven – ook buiten de formele kaders – bespreekbaar worden gemaakt.” Dat betekent niet, zo benadrukt de gemeente, dat de gemeente achter al deze plannen staat en dat ze zeker gerealiseerd mogen/kunnen worden.

Het gaat om deze bouw- en ontwikkelprojecten:

* Locatie Garage Kuykhoven, Sloterweg 1269. Lebo is aanwezig. We zijn benieuwd of Lebo het alternatieve bouwplan van de (omwonende) Slotenaren en de werkgroep Sloten gaat omarmen.

* Locatie De Halve Maen, Sloterweg 1345. Plan om in het oude café-restaurant shortstay-appartementen (en mogelijk woningen) te maken. Het is onduidelijk of (en in welke vorm) de restaurantfunctie behouden blijft.

* Locatie Restaurant Syriana, Akersluis 8. Stand van zaken over de hotelontwikkeling, waarover eerder al een informatieavond is gehouden.

* Locatie Kwekerij Bakker, Sloterweg 984 (bij de rotonde). Plannen voor huurwoningen in het middensegment. Het ontwerp valt onder toezicht van de Welstandscommissie.

* Zelfbouwlocatie B / entree Sportpark (parkeerterrein Sportpark Sloten). Stand van zaken zelfbouw en inrichting toegangsweg (voor fiets / auto) naar sportpark.

* Herinrichting Entree Sportpark Sloten aan de Anderlechtlaan. Ontwerp van hoe de parkeerplaats en de auto-ontsluiting er uit komen te zien.

* Zelfbouwlocatie C (de nieuwe arbeiderswoningen bij Sloterweg 705). Het ontwerp zou erg moeten lijken op de originele bebouwing. Nu kunnen we de plannen in het echt gaan zien…

Tijdelijke verhuur op Sloten?
De hotelplannen voor De Halve Maen en Syriana stellen een bredere kwestie aan de orde: Hoeveel tijdelijke woningverhuurlocaties (nu al: 18 Airbnb / B&B voor kamers/hele woningen plus de komst van het grote Ditlaar-shortstay-hotel) kan het kleine dorp aan, zonder dat de gemeenschapszin hierdoor (nog) verder afneemt? Naast overlast, die tijdelijke bewoners veroorzaken, is het voor de Slotenaren nu al bijzonder onplezierig dat hun (over)buren tegenwoordig steeds vaker ‘onbekenden’ zijn. Deze passanten hebben geen band met het dorp. Hierdoor neemt de sociale cohesie al flink af. Kortom, is er draagvlak voor het uitbreiden van tijdelijke verhuur op Sloten?

Een ander vraagstuk: Als deze plannen zouden worden gerealiseerd, zal het honderdjarige café-restaurant straks waarschijnlijk geen lunch en diner meer aanbieden. Dit zou een aderlating voor het dorp betekenen. Kleinschalig individueel toerisme – waarbij belangstellenden de molen bezoeken – is welkom en vraagt juist om een laagdrempelig restaurant, dat ook voor de lunch is geopend. (Er is ook een andere partij die De Halve Maen wil kopen en opknappen en hier een pannenkoekenrestaurant wil starten, maar dit terzijde.)

Geef uw mening
Als u op 1 oktober komt, vergeet dan vooral niet uw (ongezouten) mening te geven aan de vertegenwoordigers van de gemeente. Mochten de hier gepresenteerde plannen officieel ingediend worden bij de gemeente, dan zullen ze onder andere kritisch beoordeeld worden door stedenbouwkundigen en de Welstandscommissie. Daarnaast wordt – zeker ook bij de hotelplannen – gekeken of hiervoor steun op het dorp bestaat. De gemeente stelt namelijk als harde voorwaarde dat hiervoor draagvlak in de directe omgeving móet zijn. Uw mening is dus zeker van belang.

U kunt overigens ook andere zaken die op Sloten spelen op 1 oktober bij de gemeente aankaarten. Weet echter dat de aanwezige ambtenaren niet op alles een kant-en-klaar antwoord paraat hebben.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 september 2018.