Zelfbouw aan de Sloterweg

Eerder dit voorjaar bleek dat er eindelijk iets gaat veranderen op het braakliggende terrein tussen Sloterweg 1081 en 1121. Uit nieuwsgierigheid heb ik nagevraagd wat de plannen zijn. Dit is wat de gemeente te melden had:

– Op deze locatie komen zeven vrijstaande en geschakelde eengezinswoningen, waarvan drie aan (en gericht op) de Sloterweg.
– Alle woningen zullen door Welstand beoordeeld worden. Eigenaren kunnen binnen vastgestelde afmetingen en randvoorwaarden hun persoonlijke bouwplannen indienen.
– Per kavel is een bouwvlak ingetekend; binnen dit vlak mogen eigenaren bouwen; daarbuiten niet.
– Voor de woningen grenzend aan de Sloterweg geldt dat de bouwgrens ongeveer vijf meter van de sloot af ligt. Hierdoor zal de karakteristieke voortuinenstructuur langs de Sloterweg worden voortgezet.
– Men parkeert op de eigen kavel.
– De grond is opgehoogd, omdat grondwater anders de bouw zou belemmeren. Het maaiveld komt hierdoor 60 cm hoger te liggen dan het geval is bij de omliggende huizen.
– De nieuwe woningen krijgen geen kelder.
– De sloot is tijdelijk gedempt en komt terug.
– De kavels zijn straks bereikbaar via dammen waar een grote duiker in wordt gemaakt. Door de verschillende waterstanden was het niet mogelijk om hier bruggen te realiseren.

Ook op het parkeerterrein verderop zijn zelfbouwkavels; meer info daarover volgt na de zomer.

Tamar

Uit: de Westerpost van 28 juni 2017.