Reactie van de Parochie over bouw Oud Osdorp

In deze Rubriek stond eerder een artikel met de titel “Verzet tegen bouw Oud Osdorp”. Bij deze onze reactie.

In 2014 heeft onze Parochie op last van de gemeente het voormalige tuinencomplex bij de Oude Begraafplaats moeten saneren (asbest) én ontruimen (de kassen en overige bouwsels stonden daar illegaal). Ondertussen had de gemeente een procedure gestart om van het hele terrein een gemeentelijk monument te maken. De rechter beperkte dit tot alleen de begraafplaats.

Daarna is samen met de gemeente een voorlopig stedenbouwkundig plan opgesteld. Het behoud van het landelijke karakter en ruime doorzichten naar het achtergelegen land staan hierin centraal. Dit resulteerde in ons voorstel voor de bouw van een twee-onder-één-kapwoning en een vrijstaande woning, beide in boerderijstijl en het verder onbebouwd laten van dit terrein. De begraafplaats en het pad erheen worden opgeknapt.

Wij hebben deze plannen juist in een vroegtijdig stadium met de buurt gedeeld (op 21 november) om samen te kunnen optrekken in het vervolgtraject. Naar aanleiding van de tijdens deze bijeenkomst geuite bezwaren, is het plan in overleg met de gemeente aangepast. In januari gaan we hierover in gesprek met de direct omwonenden.

Er is een alternatief: Het hele voorterrein kan (conform de huidige bestemming) weer een volkstuinencomplex worden. Wij vragen ons echter af of je met een hele rits aan (dan wél legale) tuinhuisjes niet juist bijdraagt aan de verrommeling van Oud Osdorp. Financieel gezien genereert deze invulling bovendien te weinig opbrengst. De eerdere saneringskosten en de toekomstige inrichtings- en beheerkosten van de begraafplaats en het toegangspad moeten toch ergens van betaald worden. Met ons aangepaste plan denken wij qua uitstraling en ruimtelijke opzet Oud Osdorp juist te verfraaien.

Gé Nibbering, bestuurslid MeerLiede, (Samenwerkingsverband tussen de Parochies van Halfweg, Vijfhuizen, Haarlemmerliede en Spaarndam)

Uit: de Westerpost van 9 januari 2019.