Westrandweg wordt aan het zicht onttrokken

Overwinning voor Milieucentrum Amsterdam
Milieucentrum Amsterdam (MCA) is zeer verheugd dat er is besloten om de aan te leggen Westrandweg aan het zicht te onttrekken. De Westrandweg komt op een dijk te liggen in de Osdorper Polders. Aan de oostzijde van de snelweg wordt een extra dijk aangelegd, waardoor het langsrazende verkeer uit het zicht verdwijnt.

‘Tuinen van West’ kunnen aantrekkelijk gebied worden

De gemeente Amsterdam wil in de Westrandscheg het belangrijke recreatiegebied de ‘Tuinen van West’ ontwikkelen. Door aandringen van MCA komt dit aangepaste Westrandwegontwerp tegemoet aan de wens van maatschappelijke organisaties, omwonenden en recreanten. Door de verborgen ligging kan de snelweg in het polderlandschap opgaan, zonder het gebied sterk te verstoren. De Westrandscheg blijft als geheel waarneembaar en het gebied kan worden ontwikkeld tot het broodnodige groen- en recreatiegebied aan de rand van Amsterdam.

Meer verkeer door aanleg Coentunnel en Westrandweg
De overheid wil de Coentunnel uitbreiden, zodat meer dan twee keer zoveel weggebruikers het Noordzeekanaal kunnen oversteken. De Westrandweg zal een groot deel van de verkeerstoename opvangen, maar de A10 West wordt niet ontlast. Beide projecten zorgen voor een enorme toename van het autoverkeer aan de westkant van Amsterdam. MCA pleit ervoor de schade en hinder van de Coentunneluitbreiding en de Westrandweg voor milieu en landschap zoveel mogelijk te beperken. Daarom heeft MCA de zogenaamde ‘verzonken’ variant van de weg aangedragen bij Rijkswaterstaat. De verbeterde landschappelijke inpassing biedt zodoende de minst erge oplossing.

Achtergrond
Het trac├ębesluit Westrandweg ligt samen met het trac├ębesluit Capaciteitsuitbreiding Coentunnel t/m 9 mei ter inzage via: www.inspraakpunt.nl

Van: www.milieucentrumamsterdam.nl, 2 april 2008.