Werkgroep Publiciteit

Jaaroverzicht 2023

Op 20 december bracht de werkgroep editie 2225 van de 45e jaargang van de Nieuwsbrief (voorheen Rubriek) Sloten-Oud Osdorp uit. Op de verzendlijst stonden 1.152 abonnees, van wie 84 procent de Nieuwsbrief opent. Naast de actualiteiten, agenda, korte artikelen (Akertjes) en foto’s met bijschriften is in 2023 de nieuwe rubriek ‘Toen en nu’ gestart: Eindredacteur Erik Swierstra maakt vanuit ongeveer hetzelfde standpunt als dat van een archieffoto van een nog herkenbare locatie in het landelijke gebied een nieuwe foto. Hij voorziet beide afbeeldingen van een informatief bijschrift.

Sinds 13 september is de verschijningsfrequentie gehalveerd naar om de week. Er was voldoende nieuws voorhanden voor een wekelijkse uitgave, maar met name voor hoofdredacteur Tamar Frankfurther werd het wekelijks samenstellen van een editie te zwaar. Nu de Nieuwsbrief om-de-week uitkomt is de lengte wel toegenomen. Mocht er sprake zijn van een actualiteit die niet kan wachten op de volgende uitgave, dan zal de redactie een tussentijdse mini-editie over dat onderwerp uitbrengen.

Door de constante nieuwsaanvoer via de Nieuwsbrief werd ook de website slotenoudosdorp.nl wekelijks geactualiseerd.

Jaaroverzicht 2022

Wekelijks bracht de redactie haar digitale Nieuwsbrief uit. Eind 2022 verscheen nummer 2.187 van de 44e jaargang en hadden 1.130 personen een abonnement, van wie 79% daadwerkelijk de mail opende. Corrector Dorine Duyster is de werkgroep komen versterken door wekelijks de puntjes op de i te zetten en de linken te controleren. Hans de Waal zet de Nieuwsbrief telkens om in een pdf, zodat deze geprint kan worden voor mensen die geen mail hebben. Steeds meer personen en instanties weten de Nieuwsbrief te vinden om hun nieuws via dit kanaal te delen. De werkgroep kan zich niet meer voorstellen hoe het hiervoor zolang gelukt is om al het nieuws in de beschikbare 800 woorden op een halve krantenpagina van de Westerpost te proppen.

Door de constante nieuwsaanvoer via de Nieuwsbrief werd ook de website www.slotenoudosdorp.nl wekelijks geactualiseerd. Deze website fungeert ook als digitaal archief van de werkgroep Historie en wordt gedocumenteerd door het Nationaal Archief.

Jaaroverzicht 2021

Start digitale Nieuwsbrief
Na 43 jaar publiceerde de werkgroep Publiciteit op 3 februari zijn laatste (2.090-ste) Rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost. De nieuwe eigenaren van de huis-aan-huiskrant boden de redactie geen vrijheid meer om zelf te bepalen wat er wanneer in onze Rubriek werd geschreven. Op 10 februari werd de nieuwe gelijknamige Nieuwsbrief al gelanceerd. Daarna is de digitale ‘Rubriek’ dit jaar 46 keer verschenen. Oud Osdorper Hans de Waal maakt iedere week een printbare pdf-versie, zodat ook bewoners zonder internet op de hoogte kunnen blijven. Van deze service wordt helaas nog weinig gebruikgemaakt.

In het verslagjaar is zoveel gebeurd dat het bijna niet meer voorstelbaar is dat het hoofdredacteur Tamar Frankfurther al die jaren gelukt is om het nieuws in een halve krantenpagina van 800 woorden met twee illustraties te proppen. Aan het eind van het jaar ontvingen wekelijks bijna 1.000 belangstellenden deze Nieuwsbrief, die gemiddeld door 78% van hen wordt gelezen. Ongeveer een kwart van de lezers klikt door naar een langer artikel. Artikelen over het verkeer op de Sloterweg en Osdorperweg scoren hierbij het hoogst.

Website en Dorpengids
De Nieuwsbrief zorgt ervoor dat de website veel meer bezoekers trekt. De productie van de Nieuwsbrief en het plaatsen van de artikelen op de website verhoogde de druk op de kleine werkgroep Publiciteit. Theo Durenkamp keert na 33 jaar weer terug in de werkgroep als ‘correspondent in het bijzonder voor Oud Osdorp’.  De (eind)redactie en coördinatie van de Dorpengids is wederom verzorgd door Tamar Frankfurther.

Jaaroverzicht 2020

Iedere week verzorgt Tamar Frankfurther nog altijd de redactie van de Dorpengids en de Rubriek Sloten-Oud Osdorp in De Westerpost. Eind 2020 werd de 42e jaargang volgemaakt. Erik Swierstra houdt met grote regelmaat de website slotenoudosdorp.nl actueel en voegt ook interessante historische artikelen toe. Zoals artikelen over de nog zichtbare huisnummers die stammen uit de tijd van de gemeente Sloten, de Riekerpolder, het Jaagpad en de Schinkel. De werkgroep verleent ook advies en ondersteuning aan andere werkgroepen uit de dorpsraadorganisatie wanneer zij te maken krijgen met media-contacten of politieke contacten.

Jaaroverzicht 2019

Op 27 maart 2019 verscheen in jaargang 41 de 2.000e Rubriek Sloten-Oud Osdorp in De Westerpost. Wekelijks verzorgd door Tamar Frankfurther.

In juni ging de nieuwe website www.slotenoudosdorp.nl live. De werkgroep heeft de structuur en opzet hiervoor ontwikkeld. Een bureau heeft deze plannen verwezenlijkt, waarna de werkgroep de site inhoudelijk gevuld heeft. De website biedt veel actuele en historische informatie over het landelijk gebied van Nieuw-West. Naast een agenda, nieuwspagina, informatie van de werkgroepen, de folders van Sloten en Oud Osdorp, is er ook een overzichtspagina met daarop verenigingen, tuinparken en kerken. Erik Swierstra zorgt er nog altijd voor dat de site actueel blijft.

Jaaroverzicht 2018

Eind 2018 maakte de Rubriek Sloten-Oud Osdorp zijn veertigste jaargang vol. Sinds januari 1979 is de Rubriek nu 1.988 keer verschenen.

Na ruim vier jaar heeft Nico Jansen zijn redacteurschap eind maart 2018 beëindigd. Tamar Frankfurther, die twaalf jaar eerder was gestopt, nam het Rubriekstokje weer over. Oude onderdelen, zoals de Agenda en de Akertjes (korte berichtjes) zijn weer terug. De Rubriek verschijnt (bijna) wekelijks in de Westerpost.

Wekelijkse Rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost.

Erik Swierstra actualiseert sinds 2006 wekelijks de website, die in april 2019 is vernieuwd en verder gaat onder de naam www.slotenoudosdorp.nl. Deze nieuwe website beoogt een breder platform, een bundeling van alle informatie over het landelijk gebied te worden. De (eind)redactie en coördinatie van de Dorpengids is verzorgd door Tamar Frankfurther.

Voor meer informatie zie: Contactpagina.