Werkgroep Publiciteit

Jaaroverzicht 2020

Iedere week verzorgt Tamar Frankfurther nog altijd de redactie van de Dorpengids en de Rubriek Sloten-Oud Osdorp in De Westerpost. Eind 2020 werd de 42e jaargang volgemaakt. Erik Swierstra houdt met grote regelmaat de website slotenoudosdorp.nl actueel en voegt ook interessante historische artikelen toe. Zoals artikelen over de nog zichtbare huisnummers die stammen uit de tijd van de gemeente Sloten, de Riekerpolder, het Jaagpad en de Schinkel. De werkgroep verleent ook advies en ondersteuning aan andere werkgroepen uit de dorpsraadorganisatie wanneer zij te maken krijgen met media-contacten of politieke contacten.

 

Jaaroverzicht 2019

Op 27 maart 2019 verscheen in jaargang 41 de 2.000e Rubriek Sloten-Oud Osdorp in De Westerpost. Wekelijks verzorgd door Tamar Frankfurther.

In juni ging de nieuwe website www.slotenoudosdorp.nl live. De werkgroep heeft de structuur en opzet hiervoor ontwikkeld. Een bureau heeft deze plannen verwezenlijkt, waarna de werkgroep de site inhoudelijk gevuld heeft. De website biedt veel actuele en historische informatie over het landelijk gebied van Nieuw-West. Naast een agenda, nieuwspagina, informatie van de werkgroepen, de folders van Sloten en Oud Osdorp, is er ook een overzichtspagina met daarop verenigingen, tuinparken en kerken. Erik Swierstra zorgt er nog altijd voor dat de site actueel blijft.

 

Jaaroverzicht 2018

Eind 2018 maakte de Rubriek Sloten-Oud Osdorp zijn veertigste jaargang vol. Sinds januari 1979 is de Rubriek nu 1.988 keer verschenen.

Na ruim vier jaar heeft Nico Jansen zijn redacteurschap eind maart 2018 beƫindigd. Tamar Frankfurther, die twaalf jaar eerder was gestopt, nam het Rubriekstokje weer over. Oude onderdelen, zoals de Agenda en de Akertjes (korte berichtjes) zijn weer terug. De Rubriek verschijnt (bijna) wekelijks in de Westerpost.

Wekelijkse Rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost.

Erik Swierstra actualiseert sinds 2006 wekelijks de website, die in april 2019 is vernieuwd en verder gaat onder de naam www.slotenoudosdorp.nl. Deze nieuwe website beoogt een breder platform, een bundeling van alle informatie over het landelijk gebied te worden. De (eind)redactie en coƶrdinatie van de Dorpengids is verzorgd door Tamar Frankfurther.

Voor meer informatie zie: Contactpagina.