Werkgroep Publiciteit

Eind 2018 maakte de Rubriek Sloten-Oud Osdorp zijn veertigste jaargang vol. Sinds januari 1979 is de Rubriek nu 1.988 keer verschenen.

Na ruim vier jaar heeft Nico Jansen zijn redacteurschap eind maart 2018 beƫindigd. Tamar Frankfurther, die twaalf jaar eerder was gestopt, nam het Rubriekstokje weer over. Oude onderdelen, zoals de Agenda en de Akertjes (korte berichtjes) zijn weer terug.
De Rubriek verschijnt (bijna) wekelijks in de Westerpost.

Wekelijkse Rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost.

Erik Swierstra actualiseert sinds 2006 wekelijks de website, die in april 2019 is vernieuwd en verder gaat onder de naam www.slotenoudosdorp.nl. Deze nieuwe website beoogt een breder platform, een bundeling van alle informatie over het landelijk gebied te worden. De (eind)redactie en coƶrdinatie van de Dorpengids is verzorgd door Tamar Frankfurther.

Voor meer informatie zie: Contactpagina.