Werkgroep Culturele Activiteiten

Verslag 2020

Tot ieders teleurstelling kon de traditionele Dodenherdenking op de Osdorperweg dit jaar i.v.m. de corona-epidemie niet doorgaan. Coby van Middelkoop-De Hey, die later dit jaar op 7 augustus overleed, schreef haar laatste 4 mei-gedicht, dat werd afgedrukt in de Westerpost. Er werd op Sloten wel meer dan in andere jaren gevlagd…

 

Dodenherdenking op Oud Osdorp – 4 mei 2019

Komt u op 4 mei om 19.30 uur ook naar de kleinschalige en persoonlijke Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op de Osdorperweg (vlak bij de Lutkemeerweg) op Oud Osdorp? Namens de Dorpsraad spreekt Ray Kentie. Ook de dominee van de Sloterkerk, Martijn van Leerdam, zal het woord zal voeren. Scouting Phoenix vormt de erewacht tijdens de twee minuten stilte. Mia Kooter is als vanouds gastvrouw. Vanaf 19.30 uur verzamelen bij de voormalige Lutkemeerschool. De bijeenkomst begint om 19.45 uur. Na afloop: gezellig bij Carla en Wim Schelling (schuin aan de overkant) napraten met koffie/thee en wat lekkers. Iedereen – jong en oud – is van harte welkom.

Monument te Oud Osdorp

Verslag 2019

Tussen dreigende luchten door vroeg organisator Mia Kooter een kring te vormen rond het monument op de Osdorperweg. Vervolgens bleef het op 4 mei tijdens de Dodenherdenking tóch nog bijna droog. Ray Kentie sprak namens de Dorpsraad en dominee Martijn van Leerdam namens de Sloterkerk. Zoals ieder jaar waren er veel jongeren aanwezig: de welpen van Scouting Phoenix vormden traditiegetrouw weer de erewacht.

Toen Jolanda Picavet de Last Post blies, kwamen de koeien op het aangrenzende weiland nieuwsgierig kijken wat er aan de hand was. Tijdens de twee minuten bleven de viervoeters respectvol op een rijtje staan kijken en lieten de weidevogels en ganzen flink van zich horen. Daarna werd uit volle borst meegezongen met het Wilhelmus.

Mooie gedichten over de kwetsbaarheid van onze vrijheid werden voorgedragen.

Verslag 2018

Steeds meer jonge en oudere mensen nemen op 4 mei deel aan de Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op Oud Osdorp, waar de welpen van scouting Phoenix ook in 2018 weer de erewacht vormden. Dorpsraadlid Ray Kentie benadrukte dat we met de herinneringen aan WOII als leidraad ook naar het heden moeten kijken: “Kijk ik de andere kant op als ik onrecht zie, of grijp ik in?”

De nieuwe dominee van de Sloterkerk, Martijn van Leerdam, sprak voor het eerst tijdens deze plechtigheid. Hij memoreerde dat net als in de periode die voorafging aan WOII ook nu weer (via sociale media) verdeeldheid wordt gezaaid in de maatschappij: “We kunnen onze kostbare vrijheid laten groeien, door mensen met een andere achtergrond te ontmoeten en de vrijheid ook met hen te delen”.

Jolanda Picavet blies de Last Post en tijdens de twee minuten stilte genoot iedereen van een prachtig concert verzorgd door grutto’s en groene kikkers. Daarna werd uit volle borst meegezongen met het Wilhelmus. Coby van Middelkoop, Katrien Cramer en welp Nathalie Noordik droegen mooie gedichten voor over onze kwetsbare vrijheid.

Voor meer informatie zie: Contactpagina.