Werkgroep Culturele Activiteiten

Dodenherdenking op Oud Osdorp – 4 mei 2019

Komt u op 4 mei om 19.30 uur ook naar de kleinschalige en persoonlijke Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op de Osdorperweg (vlak bij de Lutkemeerweg) op Oud Osdorp? Namens de Dorpsraad spreekt Ray Kentie. Ook de dominee van de Sloterkerk, Martijn van Leerdam, zal het woord zal voeren. Scouting Phoenix vormt de erewacht tijdens de twee minuten stilte. Mia Kooter is als vanouds gastvrouw. Vanaf 19.30 uur verzamelen bij de voormalige Lutkemeerschool. De bijeenkomst begint om 19.45 uur. Na afloop: gezellig bij Carla en Wim Schelling (schuin aan de overkant) napraten met koffie/thee en wat lekkers. Iedereen – jong en oud – is van harte welkom.

Monument te Oud Osdorp

Verslag 2018
Steeds meer jonge en oudere mensen nemen op 4 mei deel aan de Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op Oud Osdorp, waar de welpen van scouting Phoenix ook in 2018 weer de erewacht vormden. Dorpsraadlid Ray Kentie benadrukte dat we met de herinneringen aan WOII als leidraad ook naar het heden moeten kijken: “Kijk ik de andere kant op als ik onrecht zie, of grijp ik in?”

De nieuwe dominee van de Sloterkerk, Martijn van Leerdam, sprak voor het eerst tijdens deze plechtigheid. Hij memoreerde dat net als in de periode die voorafging aan WOII ook nu weer (via sociale media) verdeeldheid wordt gezaaid in de maatschappij: “We kunnen onze kostbare vrijheid laten groeien, door mensen met een andere achtergrond te ontmoeten en de vrijheid ook met hen te delen”.

Jolanda Picavet blies de Last Post en tijdens de twee minuten stilte genoot iedereen van een prachtig concert verzorgd door grutto’s en groene kikkers. Daarna werd uit volle borst meegezongen met het Wilhelmus. Coby van Middelkoop, Katrien Cramer en welp Nathalie Noordik droegen mooie gedichten voor over onze kwetsbare vrijheid.

Voor meer informatie zie: Contactpagina.