Werkgroep Culturele Activiteiten

4 mei 2022: De Dodenherdenking in Oud Osdorp weer georganiseerd

Na twee coronajaren kon de jaarlijkse Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op de Osdorperweg in Oud Osdorp weer worden georganiseerd door Mia Kooter van de werkgroep Culturele Activiteiten en de Dorpsraad.

Scouting Phoenix uit Slotervaart verzorgde de erewacht en de vlaggenceremonie. Sander en Wiek droegen stemmige gedichten voor.

Aangezien dorpsraadlid Ray Kentie ziek was, las voorzitter Sjoerd Jaasma zijn tekst voor. Daarna sprak Luc Sermeus van de Pauluskerk de aanwezigen toe. Beiden benadrukten het belang van herdenken en van het koesteren van onze vrijheid. Beiden refereerden ook aan de nabije oorlog in Oekraïne.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend in onze maatschappij anno 2022
Jaasma: “Net als in 1940 heeft de huidige oorlog in Oekraïne de Europeanen weer verrast. Dergelijke agressie leek toen en nu onvoorstelbaar. De verschrikkelijke beelden op het Journaal zorgen ervoor dat iedereen weer bij de les is. Hopelijk schudt dit ons wakker.”

Sermeus sprak in het verlengde hiervan juist over de vrede. Dat die niet vanzelfsprekend is. Dat er tijdens de oorlog grote offers zijn gemaakt voor onze vrijheid van nu. Hij uitte ook zijn zorgen over zorgelijke ontwikkelingen rond de persoonlijke vrijheden. Dat de ‘ik-vrijheid’ in onze samenleving anno 2022 steeds vaker boven de ‘gezamenlijke vrijheid’ wordt gesteld. Wij moeten de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog actief houden en niet onverschillig worden, maar bewust blijven van de waarde van de kostbare vrede.”

Monument te Oud Osdorp

Verslag 2021

Helaas is het ook dit jaar weer niet mogelijk om samen stil te staan bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de viering van de bevrijding. Dus ook geen herdenking van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp bij het monument op de Osdorperweg in Oud Osdorp. We kunnen wél onze betrokkenheid tonen door juist nu massaal de driekleur uit te hangen.

Verslag 2020

Tot ieders teleurstelling kon de traditionele Dodenherdenking op de Osdorperweg dit jaar i.v.m. de corona-epidemie niet doorgaan. Coby van Middelkoop-De Hey, die later dit jaar op 7 augustus overleed, schreef haar laatste 4 mei-gedicht, dat werd afgedrukt in de Westerpost. Er werd op Sloten wel meer dan in andere jaren gevlagd…

Dodenherdenking op Oud Osdorp – 4 mei 2019

Komt u op 4 mei om 19.30 uur ook naar de kleinschalige en persoonlijke Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op de Osdorperweg (vlak bij de Lutkemeerweg) op Oud Osdorp? Namens de Dorpsraad spreekt Ray Kentie. Ook de dominee van de Sloterkerk, Martijn van Leerdam, zal het woord zal voeren. Scouting Phoenix vormt de erewacht tijdens de twee minuten stilte. Mia Kooter is als vanouds gastvrouw. Vanaf 19.30 uur verzamelen bij de voormalige Lutkemeerschool. De bijeenkomst begint om 19.45 uur. Na afloop: gezellig bij Carla en Wim Schelling (schuin aan de overkant) napraten met koffie/thee en wat lekkers. Iedereen – jong en oud – is van harte welkom.

Verslag 2019

Tussen dreigende luchten door vroeg organisator Mia Kooter een kring te vormen rond het monument op de Osdorperweg. Vervolgens bleef het op 4 mei tijdens de Dodenherdenking tóch nog bijna droog. Ray Kentie sprak namens de Dorpsraad en dominee Martijn van Leerdam namens de Sloterkerk. Zoals ieder jaar waren er veel jongeren aanwezig: de welpen van Scouting Phoenix vormden traditiegetrouw weer de erewacht.

Toen Jolanda Picavet de Last Post blies, kwamen de koeien op het aangrenzende weiland nieuwsgierig kijken wat er aan de hand was. Tijdens de twee minuten bleven de viervoeters respectvol op een rijtje staan kijken en lieten de weidevogels en ganzen flink van zich horen. Daarna werd uit volle borst meegezongen met het Wilhelmus.

Mooie gedichten over de kwetsbaarheid van onze vrijheid werden voorgedragen.

Verslag 2018

Steeds meer jonge en oudere mensen nemen op 4 mei deel aan de Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op Oud Osdorp, waar de welpen van scouting Phoenix ook in 2018 weer de erewacht vormden. Dorpsraadlid Ray Kentie benadrukte dat we met de herinneringen aan WOII als leidraad ook naar het heden moeten kijken: “Kijk ik de andere kant op als ik onrecht zie, of grijp ik in?”

De nieuwe dominee van de Sloterkerk, Martijn van Leerdam, sprak voor het eerst tijdens deze plechtigheid. Hij memoreerde dat net als in de periode die voorafging aan WOII ook nu weer (via sociale media) verdeeldheid wordt gezaaid in de maatschappij: “We kunnen onze kostbare vrijheid laten groeien, door mensen met een andere achtergrond te ontmoeten en de vrijheid ook met hen te delen”.

Jolanda Picavet blies de Last Post en tijdens de twee minuten stilte genoot iedereen van een prachtig concert verzorgd door grutto’s en groene kikkers. Daarna werd uit volle borst meegezongen met het Wilhelmus. Coby van Middelkoop, Katrien Cramer en welp Nathalie Noordik droegen mooie gedichten voor over onze kwetsbare vrijheid.

Voor meer informatie zie: Contactpagina.