Werkbezoek van stadsdeelcommissie Nieuw-West aan Osdorperweg

Maandag 12 september 2022 was het zover: Op uitnodiging van bewoners van de Osdorperweg heeft de stadsdeelcommissie Nieuw-West een fietstocht georganiseerd. Zo konden de politici zelf de onveilige situatie op de weg ervaren.

Ondanks jarenlange bewonersparticipatie in klankbordgroepen en uitkomsten uit diverse onderzoeken van de gemeente zelf, is het nog altijd erg gevaarlijk om als voetganger of fietser van deze weg te gebruik te maken.

Oud Osdorper Maureen Hardam legt aan de hand van haar collage uit hoe gevaarlijk de huidige verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers op de Osdorperweg is. De leden van de stadsdeelcommissie luisteren aandachtig naar haar relaas. Foto: Renée Zwart.

Eindelijk groot onderhoud op halve weg
Een van de betrokken bewoners, Hans de Waal, deelde de dagelijkse ervaringen van fietsers en voetgangers op een van de gevaarlijkste wegen in Amsterdam met de stadsdeelcommissie (SDC).

Uit de bewonersbrief van 12 september wordt duidelijk dat het groot onderhoud – na maanden uitstel – nu eindelijk gaat plaatsvinden op de (noordelijke) helft van de Osdorperweg tussen de N200 (Halfweg) tot aan de Joris van den Berghweg.

Omdat men verwacht dat de weg daardoor ‘fietsvriendelijker en autoluw’ wordt, zal op dat deel van de weg rood asfalt worden aangebracht. Ondanks herhaalde verzoeken wordt het (zuidelijke) stuk van de Osdorperweg tussen de Joris van den Berghweg en de Ookmeerweg nu níet meegenomen in het groot onderhoud. Op een later tijdstip neemt de gemeente pas het besluit hoe en wanneer het achterstallig onderhoud van dat stuk weg het beste kan worden verholpen.

Veel minder en langzamer rijdend verkeer
Na de werkzaamheden zal op de hele weg een maximum snelheid van 30 kilometer per uur gaan gelden. Doel van de herinrichting van de weg is dat het aantal verkeersbewegingen afneemt naar minder dan 6.000 voertuigen per etmaal en dat gevaarlijke verkeerssituaties, die nu nog vooral bestaan als gevolg van het rijgedrag van het vrachtverkeer en de vele snelheidsovertreders, tot het verleden behoren.

Als blijkt dat de maatregelen níet leiden tot maximaal 6.000 voertuigen en de weg onveilig blijft, dan is de kans groot dat een knip in de weg onvermijdelijk wordt. De Osdorperweg wordt dan een weg waarop alleen bestemmingsverkeer nog welkom is. De weg zal dan niet langer de aantrekkelijke sluiproute van Nieuw-West naar de N200 en de A9 zijn.

Fietsers en voetgangers: aangeschoten wild
Oud Osdorper Maureen Hardam had middels een collage in beeld gebracht hoe onveilig de situatie nu is. De Osdorperweg is, in strijd met de algemene veiligheids- en verkeersrichtlijnen die op deze smalle dijkweg (erfontsluitingsweg) gelden, op sommige delen nog geen 5,5 meter breed met daarbij een stoep van slechts 55 centimeter. Deze verkeerssituatie is met recht ‘onveilig’ te noemen, omdat zwaar vrachtverkeer, tractoren en overige weggebruikers elkaar op deze smalle weg ook nog eens passeren. “Met name fietsers en voetgangers zijn ‘aangeschoten wild’, omdat er geen ruimte voor uitwijken is en er structureel te hard wordt gereden. Dat geldt óók op het gedeelte van de weg waar nu al 30 kilometer per uur als maximum snelheid geldt. Kortom, zo concludeerde Hardam, “het is helaas wachten op een ernstig ongeluk!”

Effectief zonder handhaving?
Ray Kentie en Mireille de Ridder, beiden lid van de Dorpsraad maar in dit geval vooral bezorgde bewoners, gaven aan blij te zijn, dat na decennialang overleggen en debatteren eindelijk door de gemeente is vastgesteld dat de Osdorperweg geen deel uitmaakt van het hoofdwegennet van Amsterdam. De Dorpsraad is ook blij dat de hele weg een 30 kilometer-zone wordt. Tegelijkertijd waren alle Oud Osdorpers het erover eens dat de instelling van deze maximumsnelheid mooi klinkt, maar dat dit zónder handhaving op snelheid niets voorstelt en dat het veranderen van kleur van het asfalt niet het gewenste resultaat zal opleveren: een veilige weg voor álle weggebruikers.

Mireille de Ridder; 14 september 2022.

Voor meer informatie zie ook: www.theodurenkamp.nl/artikelen/osdorperweg-vanaf-10-oktober-7-maanden-op-de-schop.