Welstandsvrije zelfbouw in Sloten

Geef zelfbouwers de ruimte op de locatie van de voormalige Politieschool in Sloten. Dit is het voorstel van het dagelijks bestuur. Woningcorporatie de Alliantie wil op deze locatie particuliere zelfbouw realiseren.

Het dagelijks bestuur stelt voor om het merendeel van de vrije kavels aan te wijzen als welstandsvrij. Dit betekent dat bouwaanvragen niet vooraf getoetst worden door de welstandscommissie. Hierdoor krijgen zelfbouwers ruimte om hun eigen ontwerp vorm te geven en zal een woonbuurt ontstaan met veel individuele expressie en een eigen identiteit en kwaliteit.

In andere gemeenten in soortgelijke gebieden heeft welstandsvrij bouwen geleid tot meer verscheidenheid en is gebleken dat zelfbouwers veel aandacht hebben voor het uiterlijk van hun woning. Door minder regels kan ook de aanvraag van een vergunning sneller lopen. De stadsdeelraad beslist 30 oktober.

Van: www.nieuwwest.amsterdam.nl/bestuur-en/dagelijks-bestuur/nieuwsbrief/nieuwbrief-dagelijks/september-2013/nieuwsbrief-nieuw-0/