Wat doet de Dorpsraad

De Dorpsraad is een vrijwilligersorganisatie waarvan het bestuur, elke vier jaar gelijktijdig met de gemeenteraad (voorheen met de landelijke verkiezingen), gekozen wordt door de bewoners van het gebied.

De Dorpsraad is actief betrokken bij het behoud van het karakter van het landelijk gebied van Amsterdam Nieuw-West (grofweg gaat het dan om het oude dorp Sloten en Oud Osdorp). Wij hechten eraan dat deze gebieden – die uiteraard veel ouder zijn dan de Westelijke Tuinsteden die veel van het landelijk gebied verdrongen hebben – ten behoeve van recreatie en voor het nageslacht behouden blijven.

Hierin wordt de Dorpsraad ondersteund door diverse werkgroepen die ook allen bestaan uit vrijwilligers.

Het overgrote deel van dit gebied in Amsterdam Nieuw-West viel tot 2010 onder stadsdeel Osdorp van de gemeente Amsterdam. Dan viel er nog een gedeelte onder Stadsdeel Slotervaart en een gedeelte onder Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer. Sinds de fusie van de Stadsdelen ligt het gehele gebied binnen Stadsdeel Nieuw-West.