Vrije kavels en renoveren?

“Waarom niet drie huizen náást elkaar, in plaats van achter elkaar?” Dat was per saldo het enige concrete bezwaar van de elf bewoners die aanwezig waren op de inloopavond over de plannen voor Sloterweg 711, 713 en 715, op 31 oktober 2017. De buurman vreest dat zijn privacy en/of bezonning in het geding komt, door de bouw van drie woningen op evenzoveel zelfbouwkavels achter elkaar op het erf naast hem.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Dorpsraad Sloten
Eerder had de projectmanager, Arie van Wijngaarden van stadsdeel Nieuw-West, met vertegenwoordigers van de Dorpsraad Sloten gesproken en mede op grond daarvan is het oorspronkelijke bestemmingsplan voor “locatie C” gewijzigd. In plaats van vier nieuwe woningen, zullen op het perceel waarop nu nog drie-onder-een-kap geschakelde, zogeheten ‘arbeiderswoninkjes’ staan, in totaal vijf nieuwe woningen gebouwd worden; drie vrijstaande, en twee geschakelde.

Schrijver en historicus Nico Jansen herhaalde argumenten uit zijn eerdere publicatie(s) voor behoud van deze woningen: “Het witte huis is nu juist een van de meest authentieke van de Sloterweg. Het gaat hier om een waardevol cultuurhistorisch element” (2015 en Westerpost 25-10-2017).

Maar de gemeente Amsterdam heeft het huidige, bouwvallige pand niet de monument-status gegeven, onder andere omdat in de loop der jaren zowel de buitenkant, als het interieur verbouwd is. Daarmee verloor het pand z’n ‘historische karakter’.

Volgens Van Wijngaarden is de bouwkundige staat van de woningen zo slecht (niet onderheid), dat renovatie erg kostbaar zou zijn en dat ze daarna nog amper zullen kunnen voldoen aan de huidige woonwensen.

Vervolgtraject
Naar verwachting zal de huidige Gemeenteraad het bestemmingsplan begin 2018 vaststellen. De inschrijving (gevolgd door loting) voor de zelfbouwkavels is gepland voor oktober 2018. Zelfbouwkavels wil overigens niet zeggen, dat de nieuwe eigenaren hun woningen geheel naar eigen idee mogen ontwerpen. De gemeente stelt eisen, onder andere aan de maximale goothoogte en dak (mag geen plat dak zijn), opdat de woningen moeten passen in het beeld van de Sloterweg.

Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, Erik Bobeldijk (SP), was ook aanwezig en luisterde belangstellend naar de discussie, maar mengde zich er niet in. Tot zover dit onderwerp.

Uit de Westerpost van 8 november 2017.