Voorbarig woningaanbod op locatie garage Kuykhoven

Dát er woningen gebouwd gaan worden in het hart van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten pal naast een gemeentelijk monument… ja… dát klopt. Maar… wát er gaat komen; dat staat nog helemáál niet vast! De door de projectontwikkelaar bevestigde doeken doen je anders geloven…

Sample Image
Spandoek met impresie van geplande woningen.

De gemeente heeft eerder al laten weten dat de volledige inspraakprocedure voor de bouw van deze huizen door projectontwikkelaar Lebo zelfs nog gestart moet worden. Dat Lebo nu al doeken ophangt – alsof dit het eindresultaat is van inspraak die nog moet beginnen, wordt door de omwonenden – om het zacht te zeggen – niet gewaardeerd. Omwonenden en andere Slotenaren zouden graag voorafgaand aan het indienen van de bouwaanvraag met Lebo in gesprek gaan over de plannen. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat Lebo in dat proces niet per se vasthoudt aan zijn eigen (goedkopere?) ideeën. Anders kun je dat niet een “echt gesprek van twee kanten” noemen.

Maatwerk is vereist
De ontwikkelaar van het Ditlaar-shortstay-hotel had dit indertijd wél goed begrepen. Die bouwplannen zijn dan ook in pais en vree onder regie van de gemeente samen met het dorp ontwikkeld. Er is maatwerk geleverd. Deze oorspronkelijke plannen zijn gedurende een rustig doorlopen open voortraject aangepast en verbeterd (vond ook de ontwikkelaar). Zo zou het dorp Sloten het ook graag zien gebeuren bij dit bouwplan, dat nog véél gevoeliger ligt, omdat het echt mídden op Sloten is.

Levensgevaarlijk
Het Kuykhof (de leuke projectnaam verwijst naar de familie die het garagebedrijf runde) ligt ingebouwd – vlak naast o.a. lage steeghuizen. Een kritische vraag is bijvoorbeeld: “Waarom volgt Lebo de contouren van de voormalige bebouwing niet, zodat de lage arbeiderswoningen ernaast even veel daglicht als voorheen in hun woonkamers houden?” Een ander (historiserend) ontwerp (voor bij voorkeur starterswoningen) zou bovendien veel beter aansluiten bij de omliggende oude dorpse bouwstijl. Wat nu wordt gepresenteerd is ook nog eens levensgevaarlijk, omdat voordeuren dan – zonder stoep! – uitkomen op de smalle Lies Bakhuyzenlaan. Lebo’s vorige Slotense project (dat appartementencomplex schuin aan de overkant) was natuurlijk geen succes voor het dorpsgezicht. Bij de vernieuwing van het Osdorpplein speelt deze grote projectontwikkelaar zo te zien een hoofdrol. Lebo is dus geen kleine ontwikkelaar, die alleen dit ene projectje uitvoert.

Mocht u belangstelling hebben voor één van deze woningen, verwacht dan niet dat dit project snel gerealiseerd is. Nu weet u alvast dat zéker nog niet vaststaat dat de op de doeken afgebeelde woningen de definitieve ontwerpen zijn.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 juli 2018.