Vóór veiliger OsDORPerweg

De landelijke smalle Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg is zwaar overbelast door te veel en snel rijdend verkeer.

De gemeente Amsterdam heeft een ontwerp gemaakt voor een herinrichting (amsterdam.nl/projecten/osdorperweg).

De nieuwe klankbordgroep Oud Osdorp komt in het geweer. Zonder handhaving op snelheid, bestemmings- en vrachtverkeer wordt de nieuwe situatie immers alleen maar nóg onveiliger. Daarover staat niets vermeld in de plannen.

En: Is het nieuwe fietspad wel veiliger? Hoe zit het met de (fiets)veiligheid op de andere helft van de weg, waar straks meer en sneller verkeer rijdt door de uitnodigende aanpassingen verderop? Blijven er wel voldoende parkeerplaatsen over voor de Oud Osdorpers en hun bezoek?

Hans de Waal en Marja Kamp van de klankbordgroep roepen iedereen op om vóór 7 juni een mail met hun mening te sturen naar j.vols@amsterdam.nl. Graag met een afschrift naar de klankbordgroep Oud Osdorp: k.o.o@ziggo.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor hun nieuwsbrief.

Nóg onveiliger Sloterweg
De Sloterweg tussen het dorp Sloten en de rotonde met de Vlindermolen is veel te druk én bijzonder onveilig. Dat is niets nieuws. Het is de gemeente echter gelukt om de weg hier nóg enger te maken.

De wegversmallingen en de veilige loopstrook zijn zomaar verdwenen, omdat de aannemers van de sjieke zelfbouwkavels blijkbaar van mening zijn dat ze meer ruimte nodig hebben… De werkgroep Sloten is met de gemeente in overleg om deze levensgevaarlijke situatie zo snel mogelijk te beëindigen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 29 mei 2019.