Verslag nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

Vrijdag 15 januari 2016 waren weer een 50-tal bewoners en belangstellenden bijeen gekomen in de kantine van het tuinpark V.A.T. Traditiegetrouw geeft de voorzitter van de dorpsraad, Sjoerd Jaasma, een overzicht van alle activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Een deel van de activiteiten doet zich jaarlijks voor, zodat van traditie gesproken kan worden, wat een positief effect heeft op de gemeenschapszin van ons gebied, onder de rook van de grote stad. Veel vrijwilligers hebben zich ingezet binnen velerlei werkgroepen van de dorpsraad om alle activiteiten ook daadwerkelijk vorm te geven. Waarvoor allen hartelijk dank.

De herdenking van 70 jaar bevrijding met een brunch in de speeltuin met voordracht van Wout Dreschler, zoon van de toenmalige directeur van de Boerenleenbank Sloten, aan de Sloterweg 919. Met optreden van de Westerharmonie. Pim Ligtvoet heeft een prachtig boek gepubliceerd met herinneringen van bewoners aan Sloten-Oud Osdorp aan de bezettingsjaren. Te koop bij de dorpsraad, of bij Meck en Holt op Tussenmeer.

Een fraai boekje over Rembrandt in Sloten en omgeving heeft het licht gezien, samengesteld door Bert Stilma. Niet voor deze activiteit, maar voor zijn niet aflatende ijver voor culturele bijeenkomsten in de Sloterkerk, veelal muziek en zang op de zondagmiddag, wil de dorpsraad hem onderscheiden met het zilveren bord.

De wereld wordt steeds kleiner, dat heeft mooie, maar soms ook beangstigende kanten. De wereld is afgelopen jaar opgeschrikt door veel geweld, soms akelig dichtbij. Op het terrein van de vroegere boerderij Mildenrust, Sloterweg 305, nu sportpark Riekerhaven geheten, worden eerdaags vluchtelingen gehuisvest, samen met studenten.

Op het terrein van de voormalige politieschool verrijst een aantal huizen in verrassende stijlen. Kan de Sloterweg de hieruit voortvloeiende drukte wel aan, en blijft het historisch karakter van deze middeleeuwse polderweg bewaard? Voor de drie arbeidershuisjes op nrs. 711-715 heeft de dorpsraad de status van gemeentelijk monument aangevraagd bij de bestuurscommissie.

Ondanks de tomeloze inzet van Tamar Frankfurther is helaas een deel van het openbaar vervoer rondom Sloten verdwenen. Hopelijk komt het ov terug na de toegezegde evaluatie eind dit jaar. Of moet, na 100 jaar, de paardentram terugkeren?

Verwacht wordt dit jaar, voor het dorp Sloten, het predikaat van beschermd dorpsgezicht te verkrijgen. Daarnaast wordt de druk gevoeld van de grote stad waar het toerisme buiten proportie dreigt te worden.

Hotelplannen in onze omgeving moeten ook passen binnen onze schaal. Dit verslag is niet uitputtend, daarvoor had u zeker bij de gezellige receptie aanwezig moeten zijn. Erik Bobeldijk sprak als lid van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West over de cultuurhistorisch waarden in ons gebied en behoud van dit erfgoed.

Daarover binnenkort meer in deze rubriek. Nadat bijna iedereen elkaar heeft gesproken is dit nieuwjaarstreffen weer ten einde. Tot volgend jaar in de hoop op een goed 2016.

Uit: de Westerpost van 20 januari 2016.